Poznaj speakera - Dan Levine

Dan Levine

Dan Levine

Tenfore Holdings

Dan Levine

Tenfore Holdings

BIO

Dan Levine jest prywatnym inwestorem oraz założycielem i partnerem zarządzającym Tenfore Holdings, wiodącej firmy inwestycyjnej z siedzibą w Nowym Jorku. Firma specjalizuje się w inwestowaniu w handel na etapie wzrostu i inwestycje w dane predykcyjne, które odpowiadają na pilne globalne wyzwania w rolnictwie, żywności, logistyce, opiece zdrowotnej i środowisku. Dan i Tenfore stosują podejście oparte na inwestowaniu w wartość, identyfikując niedowartościowane firmy z zastrzeżonymi danymi i technologią oraz inwestując i pielęgnując ich wzrost w perspektywie długoterminowej. Jest on również silnym orędownikiem zrównoważonego rozwoju poprzez biznes i innowacje, a także broni tego poprzez swoje inwestycje i mentoring przedsiębiorstw, które napędzają kolejną rewolucję przemysłową.

Pod kierownictwem Dana zespół Tenfore z powodzeniem wdrożył połączenie kapitału, strategicznego doradztwa na poziomie zarządu i wsparcia operacyjnego dla utalentowanych menedżerów, aby pomóc firmom w realizacji ich pełnego potencjału w zakresie przychodów, zysków i wartości rynkowej. W ciągu dziesięciu lat działalności firma wygenerowała znaczną długoterminową wartość dla swoich inwestorów, którzy składają się z wiodących biur rodzinnych i instytucji. Oprócz obowiązków inwestora, Dan odgrywa aktywną rolę w zarządach Fulton Fish Market (przewodniczący), Optoro, Agerpoint, Inspire, Humatics i SupplyShift.

Dan uzyskał tytuł AB, magna cum laude, oraz MBA na Uniwersytecie Harvarda. Jest również członkiem Rady Powierniczej Thirteen WNET New York Public Media. Jako zapalony orędownik zdrowia oceanów, Dan wspiera różne działania filantropijne skoncentrowane na siedliskach chronionych przez morze, a także rozwiązania w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju w kierunku przejścia na dekarbonizację. Nazywa Nowy Jork domem, w którym mieszka ze swoją żoną, nowojorską urzędniczką państwową, i ich dwoma niesamowitymi chłopcami.