Poznaj speakera - Kata Fredheim

Kata Fredheim

Kata Fredheim

Stockholm School of Economics in Riga

Kata Fredheim

Stockholm School of Economics in Riga

BIO

Dr Kata Fredheim zajmuje się strategią, migracją i zrównoważonym rozwojem. Obecnie jest wiceprezesem wykonawczym ds. partnerstwa i strategii w Sztokholmskiej Szkole Ekonomicznej w Rydze oraz profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie ekonomii i biznesu. Kata odegrała kluczową rolę w tworzeniu partnerstw i strategii międzynarodowych, o czym świadczy jej przywództwo w Biurze Strategii Międzynarodowej Uniwersytetu Cambridge.

Jej doświadczenie leży na przecięciu antropologii i strategii biznesowej. Aktywnie współpracuje z firmami, aby wspierać kulturę zrównoważonych praktyk i nawigować w zmianach kulturowych. Jej praca jako antropologa społecznego oferuje wgląd w migrację i internacjonalizację, ze szczególnym uwzględnieniem migracji powrotnej, brain gain i Ukrainy w jej ostatnich badaniach.