Poznaj speakera - Marian Turski

Marian Turski

Marian Turski

Marian Turski

BIO

Polski historyk, dziennikarz i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. Od 1940 osadzony w getcie łódzkim, w latach 1944–1945 więzień KL Auschwitz-Birkenau.

W latach 1956–1957 zastępca redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych”. Od 1957 publicysta, a od 1958 kierownik działu historycznego „Polityki”. Członek (od 1995), wiceprzewodniczący (1995–1999; ponownie od 2011) i przewodniczący (1999–2011) Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Stowarzyszenia prowadzącego Dom Konferencji Wannsee. Od 2009 przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.