Poznaj speakera - Ulla Leinikka

Ulla Leinikka

Ulla Leinikka

Oodi

Ulla Leinikka

Oodi

BIO

Ulla Leinikka pracuje w Bibliotece Głównej Oodi w Helsinkach. Jej obowiązki jako kierownika działu usług merytorycznych obejmują świadczenie usług merytorycznych dla dorosłych, dzieci i rodzin, a także zarządzanie zbiorami oraz pracę działu kadr. Posiada wykształcenie w zakresie socjologii, nauk politycznych i studiów informacyjnych. Ukończyła studia magisterskie z nauk społecznych na Uniwersytecie w Helsinkach, a także zdobyła doświadczenie międzynarodowe, uzyskując licencjat nauk społecznych na Uniwersytecie w Utah.

Jej historia zatrudnienia obejmuje pracę w kilku innych bibliotekach należących do Biblioteki Miejskiej w Helsinkach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na partycypacyjnych aspektach rozwoju usług bibliotecznych, wprowadzaniu i utrzymywaniu kultury organizacyjnej biblioteki opartej na współzarządzaniu, a ostatnio na uczeniu się zarządzania opartego na wiedzy.