Poznaj speakera - Maciej Duszczyk

Maciej Duszczyk

Maciej Duszczyk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Maciej Duszczyk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  

BIO

Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. to pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Były Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016-2020 Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a pomiędzy 2012-2014 kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Kierownik grantów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Stypendysta m.in. Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft oraz Komitetu Badań Naukowych.

Prowadził wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytecie w Durham, Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie. Współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej. Członek Transatlantic Forum on Migration and Integration (German Marshall Fund of the United States).

Był recenzentem grantów Europejskiej Rady ds. Nauki, Europejskiego Funduszu na rzecz Migracji i Azylu oraz w programach Horizon 2020 i Horizon Europe.