Poznaj speakera - Marcin Kierwiński

Marcin Kierwiński

Marcin Kierwiński

MSWiA

Marcin Kierwiński

MSWiA

  

BIO

Marcin Kierwiński urodził się 22 sierpnia 1976 r. w Warszawie. Dwukrotnie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji). Ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Swoją działalność publiczną rozpoczął od pracy w samorządzie. W wyborach w 2006 r. został wybrany do Rady m.st. Warszawy. W 2010 r. został wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Następnie w wyborach w 2010 r. uzyskał mandat radnego sejmiku mazowieckiego oraz po raz drugi wszedł w skład zarządu województwa w randze wicemarszałka.

Mandat posła po raz pierwszy uzyskał w 2011 r. kandydując w Warszawie. W kolejnych wyborach parlamentarnych – w latach 2015, 2019 i 2023 – odnawiał mandat poselski w okręgu płockim. W ostatnich wyborach uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów w okręgu. Obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i szefa gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 r. jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.
W latach 2000-2007 był pracownikiem PZL Warszawa-Okęcie, w 2007 r. został wiceprezesem zarządu IF Max-Film, a w latach 2007-2010 wiceprezesem zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.