Poznaj speakera - Krystian Zięć

Krystian Zięć

Krystian Zięć

Alioth Group

Krystian Zięć

Alioth Group

  

BIO

Pułkownik rezerwy, pilot-instruktor (F-16), inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw system operacyjnego wykorzystania samolotu F-16 w ramach lotnictwa wojskowego SZ RP. Dowodził polskimi kontyngentami F-16 w ramach wielu międzynarodowych ćwiczeń w kraju i za granicą.

Jako pierwszy uzyskał uprawnienia instruktorskie w zakresie szkolenia podstawowego i taktycznego na samolocie F-16 po szkoleniu zrealizowanym w kraju. Pierwszy dowódca zgrupowań taktycznych (COMAO) – Mission Commander (F-16). Dowodząc dużymi międzynarodowymi zespołami uderzeniowymi, był odpowiedzialny za procesy planowania, skuteczną egzekucję, bezpośrednie dowodzenie w powietrzu i ocenę rezultatów działań.

Współtworzył zręby historycznych zdolności w zastosowaniu noktowizji, które radykalnie zwiększyły możliwości systemu F-16 w operacjach nocnych. Wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność działań na poziomie pododdziału i jednostki wojskowej.

Był współodpowiedzialny za stworzenie pierwszego stałego kontyngentu Sił Zbrojnych USA w Polsce. Obecnie Prezes Zarządu spółki Alioth Group, odpowiedzialny za strategię rozwoju Grupy, poszczególnych spółek wchodzących w jej skład, nowe projekty oraz przejęcia.