Poznaj speakera - Agnieszka Łukaszczyk

Agnieszka Łukaszczyk

Agnieszka Łukaszczyk

PLANET

Agnieszka Łukaszczyk

PLANET

  

BIO

Dr Agnieszka Łukaszczyk pełni funkcję wiceprezesa ds. kontaktów z rządem w regionie EMEA w firmie Planet. Jest obywatelką Polski i pracowała w Komisji Europejskiej, w Generalnej Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, w jednostce zajmującej się danymi kosmicznymi w kontekście wyzwań społecznych i wzrostu. Pracowała także w Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, w jednostce zajmującej się polityką kosmiczną i badaniami. Przed dołączeniem do Komisji, Agnieszka pełniła funkcję dyrektora biura w Brukseli dla Secure World Foundation. Dodatkowo, była przewodniczącą i dyrektorem wykonawczym Space Generation Advisory Council na rzecz Programu ONZ ds. Zastosowań Kosmicznych. Agnieszka pracowała również jako pracownik naukowy w Europejskim Instytucie Polityki Kosmicznej.

Agnieszka jest wiceprezesem ds. Europy w ramach World Space Week oraz zasiada w radzie dyrektorów Women in Aerospace-Europe. Otrzymała tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie kosmicznym na Polskim Uniwersytecie Wyznań Wojskowych. Posiada także magisterium z zarządzania przestrzenią w nowych gospodarkach ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz magisterium z międzynarodowej polityki ze Szkoły Służby Międzynarodowej Uniwersytetu Amerykańskiego, a także licencjat z nauk politycznych na Uniwersytecie w Tennessee. Studiowała również na Uniwersytecie Katolickim w Lowanium w Brukseli, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Instytucie Handlu Światowego w Bernie, w Szwajcarii.

Zdobyła doświadczenie zawodowe w Sekcji Politycznej Ambasady Polskiej w Waszyngtonie, Stowarzyszeniu Elektroniki Amerykańskiej w Brukseli, Departamencie Europejskim Senatu RP w Warszawie oraz w Warszawskim Dzienniku Biznesowym.