Poznaj speakera - Michał Nowakowski

Michał Nowakowski

Michał Nowakowski

Instytut Badań Edukacyjnych

Michał Nowakowski

Instytut Badań Edukacyjnych

  

BIO

Michał Nowakowski jest pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych i jest liderem rozwoju oprogramowania w projekcie „Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiował na Universidad da Coruna w Hiszpanii. Jego specjalizacją są rozwój kompetencji w miejscu pracy, mikropoświadczenia i wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Przez ostatnie 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, przywództwa i motywacji w miejscu pracy.

Obecnie rozwija pierwszą polską aplikację do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges, znaną jako Odznaka+. Michał pracował jako menadżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju, ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Zespołu ds. mikrokwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki.

W 2022 roku został wyróżniony przez Ministra Klimatu i Środowiska za swój wkład w rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Jest również laureatem Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za rok 2023. Michał posługuje się biegle językiem hiszpańskim. W życiu prywatnym interesuje się teorią gier, archeologią i fizyką teoretyczną.