Poznaj speakera - Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak

Wojciech Woźniak

Uniwersytet Łódzki

Wojciech Woźniak

Uniwersytet Łódzki

BIO

Dr hab. Wojciech Woźniak, socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fińskiej polityki i modelu społeczno-gospodarczego, relacji między sportem a polityką, nierówności społecznych oraz dyskursu publicznego (szczególnie zjawiska paniki moralnej). Jest autorem lub współautorem pięciu książek, oraz ponad 60 recenzowanych prac naukowych.

W 2020 roku wydał w wydawnictwie Routledge książkę: Politics, Ideology and Football Fandom: The Transformation of Modern Poland (wspólnie z Radosławem Kossakowskim i Przemysławem Nosalem), a w 2022 w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego: Państwo, które działa. O fińskich politykach publicznych. W czerwcu bieżącego roku w wydawnictwie Routledge ukaże się książka pod jego współredakcją (wspólnie z Radosławem Kossakowskim i Przemysławem Nosalem): Football, Fandom and Collective Memory. Global Perspectives.

Jest członkiem Polskiego i Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego (Westermarck Society). Prowadził gościnne wykłady na uczelniach w Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen oraz Uniwersytet w Getyndze), Finlandii (Uniwersytety w Helsinkach, Turku i Tampere), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Francji (Uniwersytet Sophia Antipolis w Nicei) i Czechach (Uniwersytet Karola w Pradze).

Rok akademicki 2022/2023 spędził pracując na Uniwersytecie w Helsinkach w ramach stypendium im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, gdzie kontynuował badania fińskich polityk publicznych. Obecnie pracuje nad książką o ich transformacji w ostatnich 20 latach.