Poznaj speakera - Ewa Ger

Ewa Ger

Ewa Ger

Uniwersytet SWPS

Ewa Ger

Uniwersytet SWPS

  

BIO

Doktor nauk humanistycznych, Dyrektor Generalna Uniwersytetu SWPS od 2018 roku. Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami oraz strategicznymi przedsięwzięciami w sektorze publicznym i prywatnym. Jako konsul RP pracowała na rzecz utworzenia Katedry Polskiej na prestiżowym Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Była adiunktem na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała na wysokich stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej, zasiadała w organach oraz pełniła funkcje dyrektorskie w spółkach prawa handlowego. Pełniła także funkcje członka zarządu w organizacjach z sektora NGO oraz posiada bogate doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami naukowymi, instytucjami podległymi urzędom administracji centralnej i organizacjami pozarządowymi.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie projektami edukacyjnymi, społecznymi i prywatnymi. Zajmowała się także pracami legislacyjnymi, koordynowaniem programów unijnych i współpracą z mediami. Prowadziła działalność szkoleniową i doradczą w obszarze szeroko pojętego zarządzania kapitałem ludzkim.

Pracowała m.in. jako dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim w TVP S.A., dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), konsul RP i szef Działu Public Affairs w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku oraz członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Obecnie, nieprzerwanie od 2018 roku, pełni funkcję Dyrektor Generalnej na Uniwersytecie SWPS, zarządzając obszarem organizacyjnym i nadzorując realizację projektów strategicznych dla rozwoju uczelni.