Poznaj speakera - Jacek Siewiera

Jacek Siewiera

Jacek Siewiera

BBN

Jacek Siewiera

BBN

  

BIO

Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, urodzony w 1984 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii oraz jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika dotyczącego ograniczeń technologii podtrzymującej życie, zatytułowanego „Terapia daremna dla lekarzy i prawników”. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie „Strategii i Innowacji”.

Podczas służby wojskowej w Wojskowym Instytucie Medycznym założył Klinikę Medycyny Hiperbarycznej – pierwszy w Polsce wojskowy ośrodek kliniczny dedykowany leczeniu personelu podwodnego oraz latającego Sił Zbrojnych. Jest także autorem pierwszych w Polsce zaprojektowanych modułowych szpitali tymczasowych oraz kilku innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny medycyny i bezpieczeństwa podlegających europejskiej ochronie własności intelektualnej.

Jacek Siewiera był Dowódcą Polskiej Wojskowej Misji Medycznej do USA w 2020 roku. Podczas wizyty w Białym Domu otrzymał oficjalne podziękowania od Prezydenta Stanów Zjednoczonych za wkład polskich medyków w zwalczanie pandemii COVID-19 w USA i został odznaczony amerykańskim Wojskowym Medalem Zasługi Stanu Illinois. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność – w 2018 roku za podjęcie ratunkowej terapii hiperbarycznej pilota samolotu odrzutowego MiG-29 oraz w 2020 roku za kierowanie Polską Wojskowo-Cywilną Misją Medyczną w Lombardii podczas pandemii COVID-19. Został również odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego oraz jest laureatem Portretów Polskiej Medycyny. Jest autorem publikacji z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, a także założycielem Centrum Ratownictwa.

Do czerwca 2022 roku pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym w stopniu majora. 15 czerwca 2022 roku został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmował się m.in. kwestiami zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności cywilnej. W kontekście prac nad ustawą o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej podejmował działania dotyczące wymiany oraz wykorzystania doświadczeń ukraińskich służb ratowniczych, ochrony infrastruktury i rozwiązań służących ochronie ludności. Zaangażowany był także w sprawy międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, w tym dla uchodźców wojennych oraz leczenia w Polsce ukraińskich żołnierzy poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji.

Z dniem 11 października 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył ministra Jacka Siewierę na stanowisko Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.