Poznaj speakera - Maksymilian Bielecki

Maksymilian Bielecki

Maksymilian Bielecki

Uniwersytet SWPS

Maksymilian Bielecki

Uniwersytet SWPS

  

BIO

Doktor nauk humanistycznych, psycholog. Adiunkt w Katedrze Informatyki na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS. Wykładowca studiów podyplomowych w obszarze UX oraz service design. Współpracuje naukowo z wiodącymi instytucjami badawczymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii PAN czy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką metodologii, pomiaru oraz procesami pamięci i uwagi. Jest współzałożycielem Otwartej Pracowni Sztucznej Inteligencji oraz współpracownikiem Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech działających na Uniwersytecie SWPS.

Od kilkunastu lat pracuje dla biznesu. Projektował i realizował projekty B+R w startupach działających m.in. w obszarze marketingu, HR i MedTech. Jako konsultant i trener w zakresie badań i psychometrii współpracował m.in. z Universal McCann, Maison and Partners oraz wieloma wiodącymi firmami działającymi w obszarze FMCG, finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji i ecommerce.