Poznaj speakera - Justyna Szylman

Justyna Szylman

Justyna Szylman

Galeria Zachęta

Justyna Szylman

Galeria Zachęta

BIO

Menadżerka kultury, trenerka o ponad 20-letnim doświadczeniu w zarządzaniu, wykładowca, mentorka. Praktyk biznesowy w sektorze mediów, kultury oraz NGO.

Łączy biznes ze sztuką współczesną w rozwijaniu nowoczesnych kompetencji zawodowych, społecznych oraz interpersonalnych.

Specjalistka zarządzania poprzez wartości, autorka podcastu „Krótkie rozmowy o przyszłości” oraz platformy Future Thinking Hub wyznaczającej kierunki rozwoju firm, organizacji i liderów przyszłości.

Inicjatorka i współtwórczyni programu otwartości instytucji publicznej, w szerokim tego słowa znaczeniu.

Obecnie pełni obowiązki dyrektora w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie w latach 2011- 2017 była wicedyrektorką.

Wiceprezeska Zarządu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz członkini Rady Fundacji Gessel.
Pierwsza Dyrektor Zarządzająca Vogue Polska. Odpowiedzialna za założenie struktury wydawniczej, wprowadzenie tytułu na rynek oraz rozwój portfolio produktów marki.

Jako wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2000 – 2005 odpowiedzialna za realizację międzynarodowych projektów kulturalnych podczas akcesji Polski do UE.