Poznaj speakera - Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński

BIO

Andrzej Czerwiński urodził się 8 listopada 1954 roku w Nowym Sączu. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem energetyki. Ukończył wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Posiada szereg uprawnień z zakresu zarzadzania, nadzoru oraz budżetów publicznych.

Obecnie pracuje dla sektora transportu towarowego, zajmując się optymalizacją wykorzystania energii.

W latach 2001 do 2019 był przez pięć kadencji członkiem parlamentu. Specjalizował się w szczególności tematyką energetyczną. przez wiele lat był przewodniczącym parlamentarnych zespołów oraz komisji stałych do spraw energetyki.

W 2015 roku został ministrem skarbu państwa w gabinecie premier Ewy Kopacz. Efektem prac prowadzonych w jego zespołach było między innymi zbudowanie konkurencyjnego rynku energii, przyjecie długofalowej polityki energetycznej kraju, dokończenie budowy gazoportu w Świnoujściu oraz ustabilizowanie sytuacji spółek węglowych w czasie kryzysu w górnictwie.

Otrzymał szereg dyplomów i wyróżnień, w tym Nowego Impulsu za działalność na rzecz normalizowania sytuacji i zmian w polskiej energetyce.

Przez dwie kadencje w latach 1994 – 2001 był prezydentem Nowego Sącza. Od 1989 do 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą.

Od 1979 do 1989 pracował w sektorze energetyki zawodowej.