Poznaj speakera - Anna Marciniak

Anna Marciniak

Anna Marciniak

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Anna Marciniak

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  

BIO

Ekspertka NCBR zajmuje się programowaniem i kontraktacją projektów w ramach dwóch ostatnich okresów programowania ze środków EFS (PO KL 2007-2013 oraz PO WER 2014-2021). Posiada 10 lat doświadczenia w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Bacznie obserwuje, jak zmieniają się potrzeby uczelni, ale także gospodarki i rynku pracy, by celnie kształtować założenia programowe i założenia konkursów dedykowanych obszarowi szkolnictwa wyższego.

Jest to ważne w kontekście efektywnego skorzystania przez polskie uczelnie ze środków oferowanych przez Unię i rozwijania ich potencjału oraz oferty edukacyjnej. Obecnie zaangażowana – z ramienia NCBR – między innymi w prace nad założeniami naborów w nowej perspektywie – programów Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).