Poznaj speakera - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  

BIO

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Urodzona 20 stycznia 1984 r. we Wrocławiu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest polską pedagożką, filozofką, badaczką społeczną, działaczką polityczną oraz doktorem nauk humanistycznych.

Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz filozofię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. zdobyła stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na tej samej uczelni. W latach 2010–2016 pracowała jako asystentka naukowa w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 r. współpracowała również z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu.

Politycznie zaangażowana od 2015 r., Dziemianowicz-Bąk była członkinią Partii Razem do lutego 2019 r. Od 2019 r. jest posłanką na Sejm RP zasiadającą w Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W czasie swojej kadencji angażowała się w obronę praw obywateli, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, protestujących oraz pracowników.

W 2020 r. uruchomiła w swoim biurze poselskim „Poselską Pomoc Pracowniczą”, którą wykorzystywała do interwencji w obronie pracowników przed nieprawidłowościami w zatrudnieniu i łamaniem praw pracowniczych. Ponadto, w 2020 r. pełniła funkcję współprzewodniczącej sztabu Roberta Biedronia w kampanii prezydenckiej.

We wrześniu 2021 r. dołączyła do Nowej Lewicy, wstępując do frakcji SLD. 13 grudnia 2023 r. została powołana na stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.