Poznaj speakera - Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska

Rzecznik Finansowy

Katarzyna Kamińska

Rzecznik Finansowy

  

BIO

Katarzyna Kamińska (d. Łukomska) jest prawnikiem z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych i tematyki sekurytyzacji. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się głównie obsługą prawną funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy oraz podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Pani Katarzyna Kamińska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracę magisterską na temat „Insider trading”, jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2021 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, a w 2022 r. zdała egzamin adwokacki. Aktualnie, pracuje jako radca prawny.

Jest autorką licznych publikacji specjalistycznych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych.

W swojej pracy zawodowej uczestniczyła w licznych procesach kontrolnych i licencyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, świadcząc pomoc prawną podmiotom rynku kapitałowego. Zajmowała się również bieżącą korespondencją z KNF dotyczącą działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych (w tym oceny BION), banków – depozytariuszy, zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszy oraz funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Od końca 2022 r. związana jest z Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie pełni funkcję Dyrektora Biura Prezydialnego, zapewniając bieżące wsparcie Kierownictwu Jednostki oraz prowadząc projekty o znaczeniu strategicznym.