Poznaj speakera - Dariusz Wieczorek

Dariusz Wieczorek

Dariusz Wieczorek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Wieczorek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

BIO

Minister Nauki – Dariusz Wieczorek

Urodzony 23 maja 1965 r. w Szczecinie. Polski polityk i samorządowiec.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie gospodarką turystyczną oraz prawo administracyjne i samorządowe.

W latach 1998-2001 był wiceprezydentem Szczecina. Sprawował też funkcję radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II, IV i V kadencji. Był prezesem zarządu Energetyki Szczecińskiej, członkiem zarządu spółki akcyjnej Enea, a także dyrektorem oddziału przedsiębiorstwa Enea Operator. Od 2019 roku jest posłem na Sejm RP.

W Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, a także sekretarzem klubu parlamentarnego Lewicy. Jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. 13 grudnia 2023 r. powołany na urząd Ministra Nauki.

Jest żonaty, ma syna.