Poznaj speakera - Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

Bogumiła Kaniewska

UAM

Bogumiła Kaniewska

UAM

  

BIO

Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii „Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a także literaturą dla dzieci.

W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W 2016 roku została wybrana na prorektor ds. studenckich, a od 2020 roku jest rektorką UAM. Nadzorowała – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego.

Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję „Widzialna Ręka UAM”. Bierze aktywny udział w projekcie „Gdy Nauka jest Kobietą”. Jest także przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.