Poznaj speakera - Lotte Fast Carlsen

Lotte Fast Carlsen

Lotte Fast Carlsen

Nordic Safe Cities

Lotte Fast Carlsen

Nordic Safe Cities

  

BIO

Lotte Fast Carlsen jest zastępcą dyrektora wykonawczego w Nordic Safe Cities i jest częścią zespołu założycielskiego od czasu jego utworzenia w 2016 r. przez Nordycką Radę Ministrów.

Wcześniej pełniła funkcję doradcy strategicznego ds. przedsiębiorczości społecznej i budowania partnerstw publiczno-prywatnych w celu rozwiązywania krytycznych kwestii społecznych.

Jej doświadczenie obejmuje zrównoważony rozwój, czego przykładem jest jej wcześniejsza praca nad poprawą opieki zdrowotnej nad matkami w Etiopii przy użyciu rozwiązań technologii mobilnej.

W Nordic Safe Cities pracuje nad wprowadzaniem zmian, wspierając nowe rozwiązania i partnerstwa na rzecz bardziej spójnych i demokratycznych społeczeństw w skandynawskim regionie Europy.

Jest odpowiedzialna za rozwój szeregu inicjatyw w zakresie prewencji cyfrowej w celu tworzenia bezpieczniejszych przestrzeni online i kształtowania strategii prewencji cyfrowej. Doradza lokalnym i krajowym decydentom politycznym w zakresie wspierania demokratycznych społeczeństw internetowych.

Jej wykształcenie akademickie obejmuje filozofię, ekonomię oraz tytuł magistra międzynarodowego biznesu i polityki.