Poznaj speakera - Maria Mrówczyńska

Maria Mrówczyńska

Maria Mrówczyńska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maria Mrówczyńska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

BIO

Podsekretarz stanu

Wiceminister Mrówczyńska w szarej marynarce stoi na tle jasnoszarej ściany.
Geodeta, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, nauczyciel akademicki.

Ukończyła Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia. W 2006 r. uzyskała stopień doktora, a w 2013 – doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Z Uniwersytetem Zielonogórskim związana jest od 1999 r. W latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a od 2019 do 2020 – dyrektorem Instytutu Budownictwa oraz przewodniczącą rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport, a w latach 2020-2023 – prorektorem ds. współpracy z gospodarką.

Jest autorką lub współautorką monografii oraz podręczników, a także ponad 130 publikacji z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej oraz zastosowań AI w budownictwie, planowaniu przestrzennym i inżynierii środowiska. W obecnej kadencji zasiada w Komitecie Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniu Geodetów Polskich oraz Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Kierowała projektami realizowanymi wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich. Posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjna obsługa inwestycji.

Prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ odpowiada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego za sprawy dotyczące innowacji i rozwoju oraz organizacji uczelni, kształcenia i spraw studenckich.