Poznaj speakera - Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Politechnika Warszawska

Piotr Dardziński

Politechnika Warszawska

  

BIO

Dyrektor Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej w latach 2019-2023 był prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz, zrzeszającej 26 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu.

W latach 2015-2019 pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Jest twórcą ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynatorem prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych.

Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności. Pierwsza z nich została uznana przez organizację Pracodawcy RP za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Były dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych i jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu i absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego realizowanego przez IESE Business School w Barcelonie.