Poznaj speakera - Joanna Kasowska

Joanna Kasowska

Joanna Kasowska

Żabka Group

Joanna Kasowska

Żabka Group

  

BIO

Joanna Kasowska Dyrektorka Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Grupie Żabka.

Od 17 lat związana z bezpieczeństwem i jakością żywności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania żywnością oraz procesami jakościowymi, a także budowaniem kultury jakości.

Od 2012 r. odpowiedzialna jest za budowanie usystematyzowanych procesów jakościowych i środowiskowych w Żabce. Od 2021 r. w roli Dyrektorki Jakości i Systemów Zarządzania Żywnością odpowiada za budowanie polityki jakościowej oraz obszar gospodarki obiegu zamkniętego w spółce.

Angażuje organizację w projekty projakościowe i prośrodowiskowe, wykorzystując nowe narzędzia w obszarze bezpieczeństwa żywności, dobrego żywienia, a także strat żywności, recyklingu opakowań czy odzysku surowców wtórnych.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Technologii Żywności i Żywienia oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Kierunku Zarządzanie Jakością. Audytorka wiodąca systemu ISO 9001, wieloletnia audytorka systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.