Poznaj speakera - Joanna Seklecka

Joanna Seklecka

Joanna Seklecka

eService

Joanna Seklecka

eService

  

BIO

Joanna Seklecka – Przewodnicząca Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Prezeska Zarządu eService

Joanna Seklecka łączy na co dzień obowiązki Prezeski Zarządu największego polskiego agenta rozliczeniowego – eService oraz Przewodniczącej Komitetu Agentów Rozliczeniowych zrzeszającego największych przedstawicieli polskiej branży płatniczej. W obu rolach jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju płatności elektronicznych i wzmacnianie głosu branży w debacie dotyczącej budowy nowoczesnej gospodarki wspieranej innowacyjnymi technologiami. Reprezentując branżę, podejmuje aktywny dialog w sprawie zmian regulacyjnych, które mogą stymulować dalszy wzrost rynku oraz tworzenie bezpiecznych i przyjaznych rozwiązań służących wszystkim jego uczestnikom.

Zainteresowania i aktywności Joanny Sekleckiej wykraczają także poza obszar działalności zawodowej i obejmują istotne kwestie społeczne. Z tego powodu, oprócz tytułu „Ambasadorki Gospodarki Elektronicznej”, nadanego przez Radę Programową Kongresu Gospodarki Elektronicznej – bardzo często jest identyfikowana, jako jedna z ambasadorek równych szans kobiet w branży IT. Jej zaangażowanie zawodowe i społeczne zostało wielokrotnie uhonorowane nagrodami i tytułami, m.in.: Najbardziej wpływowej kobiety polskiej branży płatniczej, Perły Polskiego Biznesu, czy Menedżerki Roku.

Joanna Seklecka jest absolwentką SGH w Warszawie oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie. Ukończyła elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Business. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczęła w 2004 roku, jako dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości, by po siedmiu latach objąć stanowisko wiceprezesa Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Odpowiadała na nim za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania Spółki, a w 2014 r., koordynowała jej przekształcenie i wejście w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments. Została w niej General Managerem, a następnie, w październiku 2017 r. została powołana na stanowisko prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym również po włączeniu w struktury światowego potentata – Global Payments Inc. (NYSE: GPN), z powodzeniem realizuje swoje cele biznesowe i osiąga kolejne sukcesy.