Skip to main content

Eksperci, w swoich dziedzinach.
Pionierzy, którzy wyznaczają kierunki rozwoju dla swoich branż.
Liderzy, którzy definiują przyszłość.
Praktycy, ale przede wszystkim pasjonaci tego czym się zajmują.

Przedstawiamy kuratorów wybranych ścieżek tematycznych Impact’23.

Magdalena Namysłowska

BIO

W 1996 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, zaś rok później rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Klinice Chorób Afektywnych, dzięki czemu zdobyła szeroką wiedzę na temat zaburzeń depresyjnych. W 1999 roku uzyskała pierwszy, a w 2002 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii, by po czterech latach otrzymać certyfikat z psychoterapii przyznany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W tym samym roku obroniła również doktorat zatytułowany:

Obraz relacji małżeńskich osoby chorującej na zaburzenia afektywne i jej współmałżonka.

Pracowała na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przez 2 lata pełniąc obowiązki ordynatora.

Dziś współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Jest autorką wielu publikacji naukowych, bierze także czynny udział w konferencjach specjalistycznych – również jako prelegent. W swojej pracy zajmuje się osobami chorymi na zaburzenia depresyjne, afektywne, lękowe oraz zaburzenia odżywiania się (m.in. anoreksja i bulimia). Prowadzi konsultacje lekarskie, psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńskie.

Mental Health & Wellbeing

Magdalena Namysłowska

Psychiatra, Psychoterapeuta, Warszawskie Centrum Psychoterapii i Psychiatrii
Magdalena Namysłowska jest kuratorem ścieżki Mental Health & Wellbeing

Magdalena Bodis

BIO

Tancerka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Studiowała dziennikarstwo, psychologię i historię sztuki. Zawodowo zajmuje się Public Relations i tworzeniem związków między sztuką, a biznesem realizując projekty dla instytucji kultury jak Muzeum Narodowe, Opera Narodowa, MKiDN oraz komercyjne jak Hotel Warszawa Art Fair. Współpracuje z galeriami i kolekcjonerami sztuki.

Członkini zarządu stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. Założycielka ArtRelated, firmy zajmującej się organizacją i promocją wydarzeń związanych ze sztuką.

Poza pracą zawodową angażuje się w projekty na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychatrii i prowadzi zajęcia baletowe dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Art & Culture

Magdalena Bodis

PR Manager, Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie
Magdalena Bodis jest kuratorem ścieżki Art & Culture

Małgorzata Gałązka-Sobotka

BIO

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (członek rady od 2010 r.)

Jest także Dyrektorem programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownikiem merytorycznym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych profesjonalistom medycznym, kadrze zarządzającej placówkami leczniczymi oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej.

Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania. Integratorka ludzi i idei. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare).

W kolejnych edycjach LISTY STU najbardziej wpływowych osób w sektorze ochrony zdrowia znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywierają największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.

Health

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
Małgorzata Gałązka-Sobotka jest kuratorem ścieżki Health

Arek Szulczyński

BIO

Arek zajmuję się tematyką analizy trendów technologicznychi konsumenckich oraz ich wpływu na strategie rozwoju marek od ponad 21 lat.

Od 12 lat prowadzi prelekcje, warsztaty i szkolenia dla fajnych klientów m.in. Mastercard, Generali, Concordia, AmRest, mBank, PKO BP, Bank PEKAO, Santander Bank Polska, Millennium Bank, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, Spółdzielcza Grupa Bankowa, eService, Microsoft, Grupa BPS, Bank Pocztowy, BBC Polska, PGE, T-Mobile Polska, Polpharma, Grupa Żywiec czy Discovery Channel.

Arek zajmuję się także opracowywaniem procesów, systemów,
usług i produktów w metodyce Design Thinking. Wierzy że usługi z których korzystamy, oraz systemy, w których funkcjonujemy, powinny być oparte na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb ludzi, którzy z nich korzystają. Powinny być dla nich wartościowe i użyteczne. Wierzy, że dawanie ludziom owej wartości jest
dziś bardzo potrzebne. I dobre. Dla ludzi i dla biznesu.

Marketing & Digital Consumers

Arek Szulczyński

Od 21 lat zajmuję się analizą trendów technologicznych 
i konsumenckich oraz ich wpływu na strategie rozwoju marek.
Arek Szulczyński jest kuratorem ścieżki Marketing & Digital Consumers

Krzysztof Klincewicz

BIO

Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EIT Food Consumer Engagement Labs, w ramach którego konsumenci wspólnie z firmami spożywczymi projektują innowacyjne produkty spożywcze oraz projektu EIT Food PSRAL, obejmującego program InfraBooster, ułatwiający uczelniom i instytutom badawczym z różnych części Europy udostępnianie infrastruktury badawczej firmom z sektora rolno-spożywczego.

Posiada doświadczenia zawodowe w branży zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, pracował też w japońskim Tokyo Institute of Technology. Był koordynatorem ekspertów Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo, członkiem Komitetu Wykonawczego ds. Technologii ONZ i Komitetu ds. Strat i Zniszczeń Wywołanych przez Zmiany Klimatu UNFCCC, konsultantem Obserwatorium Badań i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, był współzałożycielem i członkiem pierwszego zarządu EIT Food, jak również zarządzał regionalnym oddziałem inkubatora technologii rolno-spożywczych EIT Food Seedbed.

Autor licznych publikacji naukowych, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania innowacjami i technologiami.

Foodtech

Krzysztof Klincewicz

Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EIT Food Consumer Engagement Labs. Specjalista w zakresie zarządzania innowacjami i technologiami.
Krzysztof Klincewicz jest kuratorem ścieżki Foodtech