Skip to main content

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego jest wizją przyszłości, w której odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy. W tej przyszłości możemy utrzymać oraz podnosić jakość naszego życia, zużywając jednocześnie mniej energii i nieodnawialnych zasobów. 

3W koncentruje się na trzech kluczowych zasobach przyszłości:

  • wodzie, która jest źródłem życia na Ziemi, 
  • wodorze – jako paliwie przyszłości 
  • technologiach węglowych – podstawie wytrzymałych materiałów przyszłości.

idea 3W buduje i integruje społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych oraz odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego i instytucji finansowych. Wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce czy medycynie.

Polska ma ogromny potencjał intelektualny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy, są inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, poszukuje wsparcia w nauce. Integracja wszystkich podmiotów w jeden spójny ekosystem organizacyjno-komunikacyjny, daje ogromne możliwości przygotowania Polski na nadchodzącą erę przemian w kierunku zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjności.

Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego

Idea 3W to obiektywne centrum kompetencji i platforma synergii – zarówno w wymiarze zasobów, jak i potencjałów. To pierwszy tego typu ekosystem w Polsce, który w realny sposób łączy biznes, naukę, sektor publiczny i otwiera zupełnie nowe możliwości współpracy, realizacji i komercjalizacji ambitniejszych projektów, niż byłoby to możliwe przy rozproszeniu zasobów. Łączymy firmy, które tworzą innowacyjne rozwiązania związane z wodą, wodorem i węglem, by mogły razem budować partnerstwa i wspólnie wypracować wartość dodaną. By rozwijały swoje produkty w nowatorskich formatach technologicznych i biznesowych przy użytecznym i efektywnym wsparciu świata nauki.

Zespół 3W tworzy opracowania i raporty na temat sektora 3W (dostępne do pobrania ze strony idea3.org). Gromadzi know-how oraz udostępnia narzędzia do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i instytucjami. Buduje ekosystem dla innowacyjnych rozwiązań naukowych, gospodarczych i legislacyjnych – w tym celu powołał Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Poprzez inicjatywę 3W buduje również kapitał społeczny oraz wzmacnia świadomość i właściwe postawy konsumenckie, które będą wspierać rozwój sektora 3W.

W ten sposób BGK – inicjator Idei 3W – tworzy innowacyjny sektor gospodarki, którego wartość w Polsce szacuje się obecnie na 4,86 mld dolarów, a w Europie na 66,49 mld dolarów. Idea 3W to niepowtarzalna szansa na budowanie rzeczywistej siły polskiej gospodarki i wzmacnianie rozwoju kraju.

Jednym z flagowych projektów idei 3W jest III Kongres 3W, który odbędzie się 19-20 września 2023 r. w Warszawie. To właśnie tam przedstawiciele nauki, biznesu i administracji będą rozmawiać o tym, jak wykorzystać potencjał sektora 3W w gospodarce. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 500 uczestników, którzy wysłuchali inspirujących dyskusji, keynotów i prelekcji prawie 100 mówców.

Więcej informacji na temat bieżących projektów na stronie www.idea3w.org, LinkedInie, Facebooku i Twitterze.

Startupy:

Community: