Skip to main content
ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Szansa na rozwój dla ciebie i twojego biznesu

Digital Future

Industry 5.0

Future Societies

Green Economy

Sustainable Fashion

Energy

Mobility

Urban Next

Health

Mental Health & Wellbeing

Foodtech

Sports Marketing

Startups & Investors

The Art of Leadership

Art & Culture

Women Empowerment

Media & Marketing Insight

Global Economy & Banking

Financial Tech

Digital Commerce

Digital Future

 • W jaki sposób powinniśmy zapewnić rozwój sztucznej inteligencji w sposób, który szanuje prawa ludzi i zdobywa ich zaufanie?
 • W jaki sposób liderzy mogą lepiej przygotować się na przyszłe cyberwstrząsy? Jakie indywidualne i zbiorowe działania będą wspierać bezpieczniejszy i bardziej odporny ekosystem cyfrowy?
 • Strategiczna perspektywa gospodarki cyfrowej
 • Powrót do biura i przyszłość pracy hybrydowej
 • Rozwój Stay-at-Home Economy?
 • Jakie innowacje wynikające z ostatnich kryzysów przetrwają próbę czasu i ukształtują trajektorię Czwartej Rewolucji Przemysłowej?
 • Kształtowanie Shared Future: tworzenie Metaverse
 • Jak budować zaufanie w erze cyfrowej?
 • Jak będzie wyglądać nowa gospodarka kwantowa i co powinny teraz zrobić firmy i rządy, aby się na to przygotować?
 • W jaki sposób powinniśmy walczyć z dezinformacją w Internecie i wspierać różnorodne i wiarygodne treści w mediach?

Industry 5.0

 • Przemysłowa sztuczna inteligencja
 • Dostęp do wysokiej jakości danych przemysłowych co oznacza dla sektora?
 • Inwestowanie w ludzi i infrastrukturę
 • Wspieranie MŚP w korzystaniu ze sztucznej inteligencji – kompetencje przyszłości i zarządzanie telantami
 • Nowe technologie jako narzedzie umożliwiające wykorzystanie szans wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu
 • Czy Industry 5.0 i AI zmienią nasze podejście do kontaktu w klientami?
 • Zmierzając w kierunku rewolucji polegającej na przekwalifikowaniu – jaka będzie przyszłość pracy?
 • Automatyzacja i człowiek – kto kogo potrzebuje?
 • Technologie wspierające Przemysł 5.0

Future Societies

 • Sztuczna inteligencja to nie science fiction – AI i edukacja
 • Jak będą wyglądać przyszłe społeczeństwa?
 • Co oznaczałoby bycie obywatelem lokalnym w warunkach globalizacji i migracji
 • Czy w społeczeństwie pojawi się więcej podziałów społecznych?
 • Zrozumienie ESD (wizja edukacji, która ma na celu zrównoważenie dobrobytu ludzkiego i ekonomicznego z tradycjami kulturowymi i poszanowaniem zasobów naturalnych Ziemi)
 • Globalizacja i migracja, wyzwania i zmiany demograficzne
 • Pokolenie utraconego postępu – osiągnięcie równości płci
 • Wspieranie integracji poprzez innowacje – projektowanie z myślą o niepełnosprawności

Green Economy

 • Nowe umiejętności w zielonej gospodarce: od projektanta śmieci po konsultanta domowych instalacji OZE i specjalistę ds. klimatu
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: jak odejść od kultury produktów jednorazowych i masowej produkcji?
 • W jaki sposób liderzy biznesu i rządu mogą wykorzystać innowacje, aby przyspieszyć podejście cyrkularne i zmienić globalne rynki?
 • A Wake-Up Call from Nature
 • Globalne standardy ESG: czy już tam jesteśmy?
 • Zeroemisyjna gospodarka w Europie – jak osiągnąć ten cel do 2050 roku?
 • Działania na rzecz klimatu zaczynają się w domu
 • W miarę wzrostu inwestycji w technologie energetyczne nowej generacji, jaką rolę powinna odgrywać energia jądrowa w walce z kryzysem klimatycznym i bezpieczeństwa energetycznego?
 • Przejście na zieloną gospodarkę: wyzwania związane ze zmianami technologicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju

Energy

 • Jak cyfryzować energetykę?
 • Czym jest offgrid i jak wytwarzać energię w tym modelu?
 • Co to jest cleantech? Czy naprawdę może pobudzić gospodarkę?
 • Czy w Polsce jest miejsce na lądowe farmy wiatrowe?
 • Gaz czy wodór za 10-15 lat? Który ma lepszą długoterminową przyszłość?
 • Jak strategicznie stworzyć rynek zielonego wodoru?
 • Przyszłość czystego i zrównoważonego wodoru w Europie – Polska net-zero 2050?
 • Czy Polska może być samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję energii?
 • Zmieniająca się geopolityka bezpieczeństwa energetycznego
 • Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład
 • Lekcje dla transformacji energetycznej z kryzysu energetycznego 2022 r.
 • Czego potrzeba, aby państwa i firmy zajmujące się czystą energią zbudowały odporne i przystępne cenowo systemy energetyczne?

Sustainable Fashion

 • Gospodarka ponownego wykorzystania
 • W jaki sposób technologia umożliwia nową generację niezależnych projektantów i systemów cyrkularnych
 • Circular Fashion
 • Wpływ szybkiej mody na środowisko i to, co możesz zrobić
 • Recykling i upcykling w markach modowych

Mobility

 • Jakie są najlepsze przykłady efektywnego wdrażania innowacyjnej i przyjaznej środowisku infrastruktury i systemu transportowego?
 • Czy Mobility-as-a-Service w pełni zastąpi osobiste środki transportu?
 • Jak finansować nowy transport zarówno jako jednostka, jak i podmiot gospodarczy?
 • Jaka jest rola prosumenta w nowej energetyce i mobilności?
 • Co z regulacjami w sektorze energetycznym i utworzeniem nowej taryfy dystrybucyjnej dedykowanej infrastrukturze ładowania?
 • Efektywność energetyczna, elektryfikacja i paliwa alternatywne
 • Jak skutecznie napędzać „nowy transport” w nadchodzących latach?
 • Zrównoważona i miejska mobilność
 • Infrastruktura dla połączonej, kooperacyjnej i zautomatyzowanej mobilności

Urban Next

 • Nowe technologie dla zrównoważonych miast
 • Samorządy przyjazne klimatowi – jak inwestować w zrównoważony rozwój
 • Wykorzystanie powstających technologii do wyzwań miejskich
 • Jak mądrze wspierać oddolne innowacje w miastach?
 • Miasta równych szans dla globalnego świata
 • Dane i rozwiązania cyfrowe dla miast
 • Jak innowacje mogą zwiększyć mikromobilność w miastach?
 • Globalne trendy: domy niskoenergetyczne stają się coraz bardziej przystępne cenowo i opłacalne w porównaniu z konwencjonalnymi budynkami
 • Miasta o zerowej emisji dwutlenku węgla

Health

 • Humanizacja medycyny: potrzeba nowej jakości w relacji lekarz- pacjent
 • Monetyzacja w medycynie – jak wykorzystać potencjał, jaki tkwi w rozwiązaniach do cyfryzacji służby zdrowia
 • Krajowa Sieć Onkologiczna
 • Samoregulacje AI w zdrowiu
 • Jak monitorować wydatki na ochronę zdrowia pod względem efektywności
 • Biotechnologia – terapie komórkowe i genetyczne – aspekty naukowe, prawne, medyczne i etyczne
 • „Uwolnienie” mocy cyfrowego zdrowia
 • Dlaczego silne strategie ESG pomagają budować zdrowszy, bardziej integracyjny świat
 • Przyszłościowy system opieki zdrowotnej
 • Rządowy plan rozwoju sektora biomedycznego

Kuratorem ścieżki jest - Małgorzata Gałązka-Sobotka

Mental Health & Wellbeing

 • Długowieczność i przedłużenie zdrowego życia
 • Przyszłość psychodelików w psychiatrii
 • Zarządzanie energią wewnętrzną pracowników – korealcje mięszy jakością życia a wydajnością pracy
 • Wypalenie zawodowe w miejscu pracy
 • Stan psychiki dzieci i młodzieży
 • „Arbejdsglaede” czyli szczęscie w pracy
 • Obsesja piękna a zdrowie psychiczne
 • Priorytetyzacja zdrowia psychicznego
 • Psychiatria interwencyjna
 • Neurotech
 • Leki przyszłości

Kuratorem ścieżki jest - Magdalena Namysłowska

Foodtech

 • Znaczenie żywności w celu poprawy zdrowia ludzi i planety
 • Innowacje w foodtech – jakie technologie zmienią przyszłość żywności?
 • Technologia w walce z marnotrawstwem żywności
 • Krótszy łańcuch dostaw żywności – zwiększenie odporności i zrównoważenia lokalnego systemu żywnościowego
 • Globalny kryzys żywnościowy – jak zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe?
 • Rozwiązania pozwalające rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i zapobiec kryzysom żywnościowym w przyszłości
 • Konsument przyszłości – trendy żywieniowe, zachowania zakupowe i pokoleniowe nawyki żywieniowe
 • Spersonalizowane żywienie – przystępność, skalowalność i wygoda
 • Kuchnia 2030 – jak żywność i gotowanie zmienią się w przyszłości? Pojawienie się sztucznej inteligencji, inteligentnych technologii, robotyki i innych technologii
 • Przyszłość mięsa – mięso wytwarzane z roślin, warzone w bioreaktorach i produkowane z grzybów
 • Powstanie spersonalizowanych suplementów opartych na danych z laboratoriów krwi, śliny i innych wskaźników
 • Tworzenie smacznych produktów roślinnych z czystą etykietą
 • Łączenie produktów – jakie nowe smaki czekają na odkrycie przez naukowców zajmujących się żywnością?
 • Gdzie szukać kolejnego jednorożca digitalizującego rolnictwo?

Sports Marketing

 • Sport jako efektywna platforma marketingowa – jak stworzyć dobry projekt?
 • Sukces, czyli… jak mierzyć efekty marketingu sportowego
 • Show must go on – jaka jest przyszłość transmisji telewizyjnych w dobie streamingu, multiscreeningu
 • Jak się musi zmienić sport, by stać się atrakcyjnym dla młodych widzów?
 • Czy sport w Polsce to biznes? Jak zarządzać klubem, by wyjść na plus?
 • Jak się uczyć to od mistrzów – historie sukcesu topowych sportowców jako źródło inspiracji

Startups & Investors

 • BRIdge Alfa w wersji bis: czy będzie bardziej precyzyjny i skoncentrowany na innowacjach w wysokich technologiach? W które obszary trzeba mocniej inwestować?
 • Jak sprawić by polskie fundusze inwestycyjne stały się liderami w obszarze CEE? Przyszłośc few-shot learning
 • Rola PFR i publicznych pieniędzy w inwestowaniu w startupy
 • Czy Polska powinna dotować ukraińskie fundusze VC i tworzyć mosty pomiędzy oboma krajami?
 • Rola akceleratorów w kształtowaniu startupowców
 • Czy nadchodzi apokalipsa dla startupów? Co zagraża młodym przedsiębiorcom? Czy wojna, pandemia, klęski żywiołowe, zagrożenia energetyczne i ograniczone wsparcie finansowe mogą zatrzymać pęd ku innowacji?
 • Czego szukają inwestorzy i co mogą zaproponować startupy?

Art & Culture

 • Młodzi artyści na rynku sztuki – bańka czy moment wielkiej zmiany
 • Architektura popandemiczna – nowe miejsca do pracy
 • Design i sztuka cyfrowa – łączenie sztuki wizualnej ze światem cyfrowym
 • Miejsce i rola sztuki w przyszłości
 • Jak kultura adaptuje technologie (VR, NFT, metaverse)?
 • Kultura subskrypcji
 • Jak artyści powinni służyć społezeństwu? Jak ich perspektywa może nam pomóc kształtować lepszą przyszłość?
 • Jak wykorzystywać potencjał polskiego sektora przemysłów kreatywnych?
 • Jak państwo powinno wspierać przemysły kreatywne?
 • Prawa własności intelektualnej i ich znaczenie dla finansowania w branżach kreatywnych
 • Gość specjalny – jedyne takie muzeum na świecie

Kuratorem ścieżki jest - Magdalena Bodis

Women Empowerment

 • Jak unconscious gender bias wpływają na kobiety w miejscu pracy?
 • Kobiety na stanowiskach kierowniczych: rozmowa o różnorodności, równości i włączeniu. Wpływ pandemii na kobiety w miejscu pracy
 • Dlaczego różnorodność ma znaczenie: w jaki sposób różnorodność na poziomie zarządu i kierownictwa poprawia wyniki finansowe firmy?
 • Jak promować równość płci i w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie?
 • Dlaczego mężczyźni powinni opowiadać się za wzmocnieniem pozycji większej liczby liderek?
 • Jak firmy odpowiedzialne społecznie powinny pracować na rzecz budowania równości i włączenia kobiet?
 • Działania, które mogą pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć. Jak wprowadzić parytet płaci?
 • Rola kobiet i różnorodności w nowych technologiach – dlaczego jest to tak ważne i jak jej brak negatywnie wpływa na jakość wyników dawanych przez systemy AI
 • Czy kariera ma płeć? Kobiety i mężczyżni o pracy – Work gap w Polsce. Czy kobiety zawsze zarabiają mniej niż mężczyźni?

Global Economy & Banking

 • PKB, inflacja i stopy procentowe – stan gospodarki w Polsce, regionie i globalnie
 • Rola sektora bankowego i finansowego w odbudowie gospodarki Ukrainy
 • Polityka pieniężna oraz fiskalna w czasach wysokiej inflacji i niepewnego wzrostu
 • Świat wysokiej inflacji – perspektywa sektora bankowego i konsumenta
 • Jak tworzyć strategie oparte na danych, które mogą pomóc w walce z inflacją i chronić przed kryzysem?
 • Redefinicja modelu bankowości
 • Gdybyśmy mieli zaprojektować świat finansów od podstaw, od czego powinniśmy zacząć?
 • DeFi – zdecentralizowana infrastruktura, zdecentralizowane usługi finansowe
 • Cyfrowe banki w obliczu nowych ryzyk geopolitycznych
 • Co oznaczają trendy w zakresie embedded-finance oraz banking-as-a-service dla usług finansowych?
 • Od otwartej bankowości do otwartych finansów i otwartych danych

Financial Tech

 • Jak budować cyfrowe organizacje na niepewne czasy?
 • Perspektywy budowy banku cyfrowego: co oznacza prawdziwie cyfrowy bank z perspektywy klienta i jakie są kluczowe zasady, którymi się posługujemy, aby go zbudować?
 • Cyberzagrożenia – czy jest szansa, że będziemy czuć się bezpiecznie w środowisku cyfrowym?
 • Dane: jakie są przydatne, gdzie je znaleźć i jak analizować?
 • Personalizacja usług bankowych poprzez wykorzystanie zaawansowanej analityki danych
 • Cyfrowe zaangażowanie klienta – jak w pełni zrealizować cyfrową obietnicę? Tworzenie optymalnego połączenia interakcji cyfrowych i międzyludzkich, inteligentne wykorzystanie danych i nawiązywanie nowych partnerstw
 • Jakiego rodzaju technologie będą służyć projektowaniu zrównoważonej przyszłości?
 • Implementacja nowych technologii – AI, VR, Big Data oraz masowe upowszechnienie procesów zdalnych
 • Infrastruktura bankowa oparta na chmurze – nie „czy”, ale „jak”

Digital Commerce

 • Podróż przez Metaverse – czy przyszłość retailu jest wirtualna?
 • CX – nowy wymiar potrzeb klienta, jego doświadczeń, satysfakcji i lojalności
 • Jak bardzo można spersonalizować doświadczenie w sklepie stacjonarnym?
 • The future of retail is connected, czyli jak skutecznie łączyć kanały offline i online
 • Jak zamienić płatność od momentu transakcji w relację? Jak budować lojalność klientów?
 • Jak zachować human & emotional touch
 • Jeden klient, różne dane – wyzwania analityki omnichannel, profil klienta omnichannelowego
 • AI, ML, 5G, biometria, asystenci głosowi – jakich technologii potrzebuje obecnie retail?
 • E-commerce: q-commerce, live commerce, social commerce
 • Konsument – retailer – dostawca a zrównoważony rozwój. Czyli jak wspólnie budować relację marka-konsument zgodnie z zasadą dbania o środowisko?
 • Dwa dni czy dwie godziny? Dlaczego kupujący wybierają natychmiastową dostawę
 • Logistyka i wielokanałowość łańcucha dostaw – cyfryzacja, skracanie łańcucha dostaw i dostawy DTC (direct to consumer)