Skip to main content
ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

Szansa na rozwój dla ciebie i twojego biznesu

Digital Future

Industry 5.0

Future Societies

Green Economy

Sustainable Fashion

Energy

Mobility & Beyond

Urban Next

Health

Mental Health & Wellbeing

Foodtech

Sports Marketing

The Art of Leadership

Art & Culture

Women Empowerment

Marketing & Digital Consumers

Design Manifesto

Rebuilding Ukraine

Global Economy & Banking

Financial Tech

Digital Commerce

Defence
& Cybersecurity

Entrepreneurship & Innovation

Digital Future

 • W jaki sposób powinniśmy zapewnić rozwój sztucznej inteligencji w sposób, który szanuje prawa ludzi i zdobywa ich zaufanie?
 • W jaki sposób liderzy mogą lepiej przygotować się na przyszłe cyberwstrząsy? Jakie indywidualne i zbiorowe działania będą wspierać bezpieczniejszy i bardziej odporny ekosystem cyfrowy?
 • Strategiczna perspektywa gospodarki cyfrowej
 • Powrót do biura i przyszłość pracy hybrydowej
 • Rozwój Stay-at-Home Economy?
 • Jakie innowacje wynikające z ostatnich kryzysów przetrwają próbę czasu i ukształtują trajektorię Czwartej Rewolucji Przemysłowej?
 • Kształtowanie Shared Future: tworzenie Metaverse
 • Jak budować zaufanie w erze cyfrowej?
 • Jak będzie wyglądać nowa gospodarka kwantowa i co powinny teraz zrobić firmy i rządy, aby się na to przygotować?
 • W jaki sposób powinniśmy walczyć z dezinformacją w Internecie i wspierać różnorodne i wiarygodne treści w mediach?

Industry 5.0

 • Przemysłowa sztuczna inteligencja
 • Dostęp do wysokiej jakości danych przemysłowych co oznacza dla sektora?
 • Inwestowanie w ludzi i infrastrukturę
 • Wspieranie MŚP w korzystaniu ze sztucznej inteligencji – kompetencje przyszłości i zarządzanie telantami
 • Nowe technologie jako narzedzie umożliwiające wykorzystanie szans wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu
 • Czy Industry 5.0 i AI zmienią nasze podejście do kontaktu w klientami?
 • Zmierzając w kierunku rewolucji polegającej na przekwalifikowaniu – jaka będzie przyszłość pracy?
 • Automatyzacja i człowiek – kto kogo potrzebuje?
 • Technologie wspierające Przemysł 5.0

Future Societies

 • Sztuczna inteligencja to nie science fiction – AI i edukacja
 • Jak będą wyglądać przyszłe społeczeństwa?
 • Co oznaczałoby bycie obywatelem lokalnym w warunkach globalizacji i migracji
 • Czy w społeczeństwie pojawi się więcej podziałów społecznych?
 • Zrozumienie ESD (wizja edukacji, która ma na celu zrównoważenie dobrobytu ludzkiego i ekonomicznego z tradycjami kulturowymi i poszanowaniem zasobów naturalnych Ziemi)
 • Globalizacja i migracja, wyzwania i zmiany demograficzne
 • Pokolenie utraconego postępu – osiągnięcie równości płci
 • Wspieranie integracji poprzez innowacje – projektowanie z myślą o niepełnosprawności

Green Economy

 • Nowe umiejętności w zielonej gospodarce: od projektanta śmieci po konsultanta domowych instalacji OZE i specjalistę ds. klimatu
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym: jak odejść od kultury produktów jednorazowych i masowej produkcji?
 • W jaki sposób liderzy biznesu i rządu mogą wykorzystać innowacje, aby przyspieszyć podejście cyrkularne i zmienić globalne rynki?
 • A Wake-Up Call from Nature
 • Globalne standardy ESG: czy już tam jesteśmy?
 • Zeroemisyjna gospodarka w Europie – jak osiągnąć ten cel do 2050 roku?
 • Działania na rzecz klimatu zaczynają się w domu
 • W miarę wzrostu inwestycji w technologie energetyczne nowej generacji, jaką rolę powinna odgrywać energia jądrowa w walce z kryzysem klimatycznym i bezpieczeństwa energetycznego?
 • Przejście na zieloną gospodarkę: wyzwania związane ze zmianami technologicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju

Energy

 • Jak cyfryzować energetykę?
 • Czym jest offgrid i jak wytwarzać energię w tym modelu?
 • Co to jest cleantech? Czy naprawdę może pobudzić gospodarkę?
 • Czy w Polsce jest miejsce na lądowe farmy wiatrowe?
 • Gaz czy wodór za 10-15 lat? Który ma lepszą długoterminową przyszłość?
 • Jak strategicznie stworzyć rynek zielonego wodoru?
 • Przyszłość czystego i zrównoważonego wodoru w Europie – Polska net-zero 2050?
 • Czy Polska może być samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję energii?
 • Zmieniająca się geopolityka bezpieczeństwa energetycznego
 • Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład
 • Lekcje dla transformacji energetycznej z kryzysu energetycznego 2022 r.
 • Czego potrzeba, aby państwa i firmy zajmujące się czystą energią zbudowały odporne i przystępne cenowo systemy energetyczne?

Sustainable Fashion

 • Gospodarka ponownego wykorzystania
 • W jaki sposób technologia umożliwia nową generację niezależnych projektantów i systemów cyrkularnych
 • Circular Fashion
 • Wpływ szybkiej mody na środowisko i to, co możesz zrobić
 • Recykling i upcykling w markach modowych

Mobility & Beyond

 • Jakie są najlepsze przykłady efektywnego wdrażania innowacyjnej i przyjaznej środowisku infrastruktury i systemu transportowego?
 • Czy Mobility-as-a-Service w pełni zastąpi osobiste środki transportu?
 • Jak finansować nowy transport zarówno jako jednostka, jak i podmiot gospodarczy?
 • Jaka jest rola prosumenta w nowej energetyce i mobilności?
 • Co z regulacjami w sektorze energetycznym i utworzeniem nowej taryfy dystrybucyjnej dedykowanej infrastrukturze ładowania?
 • Efektywność energetyczna, elektryfikacja i paliwa alternatywne
 • Jak skutecznie napędzać „nowy transport” w nadchodzących latach?
 • Zrównoważona i miejska mobilność
 • Infrastruktura dla połączonej, kooperacyjnej i zautomatyzowanej mobilności

Urban Next

 • Nowe technologie dla zrównoważonych miast
 • Samorządy przyjazne klimatowi – jak inwestować w zrównoważony rozwój
 • Wykorzystanie powstających technologii do wyzwań miejskich
 • Jak mądrze wspierać oddolne innowacje w miastach?
 • Miasta równych szans dla globalnego świata
 • Dane i rozwiązania cyfrowe dla miast
 • Jak innowacje mogą zwiększyć mikromobilność w miastach?
 • Globalne trendy: domy niskoenergetyczne stają się coraz bardziej przystępne cenowo i opłacalne w porównaniu z konwencjonalnymi budynkami
 • Miasta o zerowej emisji dwutlenku węgla

Health

 • Humanizacja medycyny: potrzeba nowej jakości w relacji lekarz- pacjent
 • Monetyzacja w medycynie – jak wykorzystać potencjał, jaki tkwi w rozwiązaniach do cyfryzacji służby zdrowia
 • Krajowa Sieć Onkologiczna
 • Samoregulacje AI w zdrowiu
 • Jak monitorować wydatki na ochronę zdrowia pod względem efektywności
 • „Uwolnienie” mocy cyfrowego zdrowia
 • Przyszłościowy system opieki zdrowotnej
 • Rządowy plan rozwoju sektora biomedycznego
 • Długowieczność i przedłużenie zdrowego życia
 • Efektywne wykorzystanie wydatków na ochronę zdrowia

Kuratorem ścieżki jest - Małgorzata Gałązka-Sobotka

Mental Health & Wellbeing

 • Przyszłość psychodelików w psychiatrii
 • Zarządzanie energią wewnętrzną pracowników – korealcje mięszy jakością życia a wydajnością pracy
 • Wypalenie zawodowe w miejscu pracy
 • Stan psychiki dzieci i młodzieży
 • „Arbejdsglaede” czyli szczęscie w pracy
 • Obsesja piękna a zdrowie psychiczne
 • Priorytetyzacja zdrowia psychicznego
 • Psychiatria interwencyjna
 • Neurotech
 • Rola rodziny we współczesnym społeczeństwie

Kuratorem ścieżki jest - Magdalena Namysłowska

Foodtech

 • Czy smaczna, zdrowa i bezpieczna żywność może być dobra dla środowiska naturalnego?
 • Buszujące w zbożu jednorożce – startupy i innowacje w systemie żywności
 • Czy jeść innowacyjnie znaczy też odżywiać się zdrowo?
 • Polskie mięso i nabiał – quo vadis?
 • Projektowanie żywności w odpowiedzi na oczekiwania i trendy konsumenckie

Sports Marketing

 • – Jak budować markę, produkt i sprzedaż na marketingu sportowym
 • Innowacje w sporcie – nowe dyscypliny, technologie wspierające trening i…widowisko
 • Jak to robią inni – doświadczenia w marketingu sportowym z rynków zagranicznych
 • Jak się uczyć to od mistrzów – historie sukcesu topowych sportowców jako źródło inspiracji

The Art of Leadership

Za sprawą wydarzeń ostatnich lat, procesów oraz zmian – od konsekwencji pandemii i wojny na Wschodzie począwszy, a na skutkach technologicznej rewolucji i cyfryzacji skończywszy – świat wokół nas stał się prawdziwszy. Błyskawiczna możliwość dokonywania porównań i podejmowania decyzji, praktycznie nieograniczona wymiana i dostęp do informacji, hybrydowe formy pracy burzące biurowe teatrum, przemiany gospodarcze i społeczne, stwarzają nowe warunki do działania i otwierają nowe szanse. Co to oznacza dla liderów i przywódców? W jaki sposób powinni współpracować z ludźmi, jak kształtować organizacje i jakie posiadać kompetencje? W jakim kierunku powinni się rozwijać? I co może przynieść nieodległa przyszłość?

 • Najważniejsze konsekwencje zmian ostatnich lat dla relacji przywódca-zespół.
 • Czego pracownicy oczekują obecnie od liderów i przywódców?
 • Jakie kompetencje powinien mieć współczesny lider, a jakie przywódca.
 • Idee ESG w zarządzaniu ludźmi.
 • Czym ma być firma dla pracownika: drugim domem, przyjaznym kumplem czy kupcem jego pracy?
 • Jak kształtować optymalny employee experience i candidate experience. Dobre praktyki.
 • Skuteczne zarządzanie talentami.
 • Skuteczny Employer branding. Dobre praktyki.

Art & Culture

 • Młodzi artyści na rynku sztuki – bańka czy moment wielkiej zmiany
 • Architektura popandemiczna – nowe miejsca do pracy
 • Design i sztuka cyfrowa – łączenie sztuki wizualnej ze światem cyfrowym
 • Miejsce i rola sztuki w przyszłości
 • Jak kultura adaptuje technologie (VR, NFT, metaverse)?
 • Kultura subskrypcji
 • Jak artyści powinni służyć społezeństwu? Jak ich perspektywa może nam pomóc kształtować lepszą przyszłość?
 • Jak wykorzystywać potencjał polskiego sektora przemysłów kreatywnych?
 • Jak państwo powinno wspierać przemysły kreatywne?
 • Prawa własności intelektualnej i ich znaczenie dla finansowania w branżach kreatywnych
 • Gość specjalny – jedyne takie muzeum na świecie

Kuratorem ścieżki jest - Magdalena Bodis

Women Empowerment

 • Jak unconscious gender bias wpływają na kobiety w miejscu pracy?
 • Kobiety na stanowiskach kierowniczych: rozmowa o różnorodności, równości i włączeniu. Wpływ pandemii na kobiety w miejscu pracy
 • Dlaczego różnorodność ma znaczenie: w jaki sposób różnorodność na poziomie zarządu i kierownictwa poprawia wyniki finansowe firmy?
 • Jak promować równość płci i w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie?
 • Dlaczego mężczyźni powinni opowiadać się za wzmocnieniem pozycji większej liczby liderek?
 • Jak firmy odpowiedzialne społecznie powinny pracować na rzecz budowania równości i włączenia kobiet?
 • Działania, które mogą pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć. Jak wprowadzić parytet płaci?
 • Rola kobiet i różnorodności w nowych technologiach – dlaczego jest to tak ważne i jak jej brak negatywnie wpływa na jakość wyników dawanych przez systemy AI
 • Czy kariera ma płeć? Kobiety i mężczyżni o pracy – Work gap w Polsce. Czy kobiety zawsze zarabiają mniej niż mężczyźni?

Marketing & Digital Consumers

W życiu każdej marki i każdego człowieka jest coraz więcej technologii. Coraz bardziej świadomi jej dobrych i złych stron, ludzie potrafią z niej korzystać dziś sprawniej niż większość marek. Relacja człowieka z technologią, technologii z człowiekiem jest osią nowoczesnego marketingu. By dobrze go uprawiać, marki nie mogą jedynie gonić za najnowszymi zjawiskami i trendami cyfrowego świata. Równie dużo energii powinny poświęcać na zrozumienie czemu ludzie za nimi podążają. I czemu niektóre z nich odrzucają. Oba wymiary tej relacji są równie istotne. Równie silnie na siebie oddziaływują.
 • Metaverse w marketingu – ziszczenie snu o nowych wymiarach interakcji, czy kolejny buzzword bez fundamentów i realistycznej wizji przyszłości? Co musi się wydarzyć, żeby Metaverse nie powtórzył rozczarowań Second Life’a? Czemu ludzie mieliby spędzać czas z naszą marką w nowych wirtualnych światach?
 • Avatar Economy – co dla marketingu oznacza budowanie i rozwijanie przez ludzi cyfrowych tożsamości?
 • D2A – czy marki są gotowe do tworzenia strategii D2A (Direct to Avatar Strategy)? Które z nich powinny o tym myśleć już dziś?
 • Future Thinking – jaką rolę odgrywa spekulatywne eksperymenty ze scenariuszami przyszłości w nowoczesnym marketingu? Czy snucie rozważań o przyszłości się opłaca?
 • Creators Economy – czy marketing influencerów naprawdę dojrzewa? Czym w teorii i czym w praktyce różnią się świat twórców cyfrowych od świata influencerów? Które z nich wybiorą ludzie?
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w kanałach cyfrowych. Czy marki potrafią odpowiedzieć na tą rosnącą potrzebę ludzi?
 • Wirtualni Influencerzy – kim są, dlaczego ludzie śledzą ich dokonania i chcą za nich płacić?
 • AI w marketingu – szansa czy zagrożenie? Czy istnieje inna droga wykorzystania zaawansowanych algorytmów AI niż ta jawiąca się z dystopijnych wizji, które podpowiada wyobraźnia?
 • Mixed Realities – czy technologie AR i VR doczekały się w końcu swego czasu?

Design Manifesto

Wszystko jest zaprojektowane.
Projektujemy modele biznesowe, usługi, produkty, kulturę organizacyjną.
Jak projektować we współczesnym świecie wiedząc, że Ziemia nie jest niewyczerpanym zasobem?

DESIGN MANIFESTO czyli założenia nowoczesnego projektowania:

Odwaga
– Jak kwestionować, burzyć hierarchę i podważać status quo?
– Jak tworzyć kulturę organizacyjną, w której każdy chce pracować?

Wolność
– Czy wolność może być wartością, na której budujemy zespoły?
– Jak zarządzać wolnością, która jest fundamentem budowania innowacji?

Odpowiedzialność
– Jak na każdym etapie pracy projektowej dążyć do eliminacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne?
– Jak tworzyć biznesy odpowiedzialne, które wykorzystują nadprodukcję dóbr?

Różnorodność
– Czym jest różnorodność we współczesnym świecie?
– Jak uwzględniać w modelach biznesowych różnorodne potrzeby klientów wewnętrznych i zewnętrznych?

Oczy szeroko otwarte
– Jak poszukiwać nieoczywistych inspiracji oraz sygnałów zmian?
– Jak uwzględniać szeroki kontekst otoczenia, który ma wpływ na nasz model biznesowy?

Oduczanie
– Czego i jak musimy się oduczyć, żeby tworzyć nowoczesny biznes?
– Jak uczyć pracowników, klientów (obecnych i tych przyszłych)?

Rebuilding Ukraine

 • Humanitarny, gospodarczy i geopolityczny wpływ wojny na Ukrainie
 • Europejski „Plan Marshalla” dla Ukrainy
 • Przyszłość bezpieczeństwa w Europie
 • Jak skutecznie chronić cyberprzestrzeń? Ekonomiczne koszty cyberataków
 • Wyzwania i trendy demograficzne w Europie – potencjalne skutki społeczne i gospodarcze
 • Dywesyfikacja dostaw źródeł energii do Europy
 • Ochrona przed dezinformacją – rola technologii cyfrowej

Global Economy & Banking

 • PKB, inflacja i stopy procentowe – stan gospodarki w Polsce, regionie i globalnie
 • Rola sektora bankowego i finansowego w odbudowie gospodarki Ukrainy
 • Polityka pieniężna oraz fiskalna w czasach wysokiej inflacji i niepewnego wzrostu
 • Świat wysokiej inflacji – perspektywa sektora bankowego i konsumenta
 • Jak tworzyć strategie oparte na danych, które mogą pomóc w walce z inflacją i chronić przed kryzysem?
 • Redefinicja modelu bankowości
 • Gdybyśmy mieli zaprojektować świat finansów od podstaw, od czego powinniśmy zacząć?
 • DeFi – zdecentralizowana infrastruktura, zdecentralizowane usługi finansowe
 • Cyfrowe banki w obliczu nowych ryzyk geopolitycznych
 • Co oznaczają trendy w zakresie embedded-finance oraz banking-as-a-service dla usług finansowych?
 • Od otwartej bankowości do otwartych finansów i otwartych danych

Financial Tech

 • Jak budować cyfrowe organizacje na niepewne czasy?
 • Perspektywy budowy banku cyfrowego: co oznacza prawdziwie cyfrowy bank z perspektywy klienta i jakie są kluczowe zasady, którymi się posługujemy, aby go zbudować?
 • Cyberzagrożenia – czy jest szansa, że będziemy czuć się bezpiecznie w środowisku cyfrowym?
 • Dane: jakie są przydatne, gdzie je znaleźć i jak analizować?
 • Personalizacja usług bankowych poprzez wykorzystanie zaawansowanej analityki danych
 • Cyfrowe zaangażowanie klienta – jak w pełni zrealizować cyfrową obietnicę? Tworzenie optymalnego połączenia interakcji cyfrowych i międzyludzkich, inteligentne wykorzystanie danych i nawiązywanie nowych partnerstw
 • Jakiego rodzaju technologie będą służyć projektowaniu zrównoważonej przyszłości?
 • Implementacja nowych technologii – AI, VR, Big Data oraz masowe upowszechnienie procesów zdalnych
 • Infrastruktura bankowa oparta na chmurze – nie „czy”, ale „jak”

Digital Commerce

 • Podróż przez Metaverse – czy przyszłość retailu jest wirtualna?
 • CX – nowy wymiar potrzeb klienta, jego doświadczeń, satysfakcji i lojalności
 • Jak bardzo można spersonalizować doświadczenie w sklepie stacjonarnym?
 • The future of retail is connected, czyli jak skutecznie łączyć kanały offline i online
 • Jak zamienić płatność od momentu transakcji w relację? Jak budować lojalność klientów?
 • Jak zachować human & emotional touch
 • Jeden klient, różne dane – wyzwania analityki omnichannel, profil klienta omnichannelowego
 • AI, ML, 5G, biometria, asystenci głosowi – jakich technologii potrzebuje obecnie retail?
 • E-commerce: q-commerce, live commerce, social commerce
 • Konsument – retailer – dostawca a zrównoważony rozwój. Czyli jak wspólnie budować relację marka-konsument zgodnie z zasadą dbania o środowisko?
 • Dwa dni czy dwie godziny? Dlaczego kupujący wybierają natychmiastową dostawę
 • Logistyka i wielokanałowość łańcucha dostaw – cyfryzacja, skracanie łańcucha dostaw i dostawy DTC (direct to consumer)

Defence & Cybersecurity

 • Informacja jest bronią bez wykorzystania której nie może być mowy o zwycięstwie
 • W cyberprzestrzeni przenikają się światy cyberprzestępców, cyberterrorystów i cyber wojny
 • Czy Polska jest na celowniku ataków w cyberprzestrzeni?
 • Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – czym są?
 • Cyber front – operacje ofensywne i defensywne
 • Czy polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni spodziewały się wojny na Ukrainie?
 • Co oznacza cisza w cyberprzestrzeni?
 • Czy atakując Polskę w cyberprzestrzeni można uderzyć w Ukrainę?
 • Znaczenie współpracy/wymiany informacji z ukraińskimi siłami obrony cyberprzestrzeni
 • Czym jest APT 28, APT 29, Callisto, Sandworm, Gameredon?
 • Jakiego typu ataki hakerskie występują najczęściej i na czym one polegają?
 • Czy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do ataków? Czy można takie ataki odróżnić?
 • Jak radzić sobie z zagrożeniami w sieci? Doświadczenia cyber bezpieczeństwa wynikające z konfliktu na Ukrainie
 • Znaczenie czynnika ludzkiego w zakresie cyber bezpieczeństwa – cyber higiena

Entrepreneurship & Innovation

 • Jak uwolnić transformacyjną moc przedsiębiorczości poprzez wspieranie i inwestowanie w czołowych światowych założycieli?
 • Jak budowanie dobrze prosperujących ekosystemów przedsiębiorczości i innowacji opartych na technologii może zmienić gospodarkę na wschodzących rynkach na całym świecie?
 • Tworzenie efektu skali poprzez wpieranie i inspirowanie kolejnego pokolenia przedsiębiorców z globalnymi ambicjami rozwoju.
 • Jak rozbudzić globalne myślenie wśród przedsiębiorców i nie zatrzymać się na etapie marzeń.
 • Historie sukcesu czołowych przedsiębiorców i ich droga ku globalnej ekspansji