Poznaj speakera - Julia Patorska

Julia Patorska

Julia Patorska

Deloitte

Julia Patorska

Deloitte

  

BIO

Julia Patorska zajmuje stanowisko Partner Associate w Deloitte. Od lat kieruje Zespołem Analiz Ekonomicznych Deloitte w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w rozwoju usług doradczych, których głównym elementem jest wykorzystywanie narzędzi analiz ekonomicznych, statystycznych i ekonometrycznych. W tym zakresie na co dzień współpracuje z zespołem prawa konkurencji i prawa konsumenckiego z Deloitte Legal, gdzie analizami ekonomicznymi wspiera argumentację prawniczą w postępowaniach sądowych oraz przed organami państwa.

Julia od 2016 r. zasiada także w Radzie Towarzystwa Ekonomistów Polskich.