Poznaj speakera - Łukasz Rzeczkowski

Łukasz Rzeczkowski

Łukasz Rzeczkowski

Trustedoctor/ Further

Łukasz Rzeczkowski

Trustedoctor/ Further

  

BIO

Łukasz Rzeczkowski jest założycielem Trustedoctor, cyfrowej platformy zdrowotnej w medycynie specjalistycznej z naciskiem na dostęp do czołowych ekspertów onkologicznych na całym świecie (wirtualne usługi opieki, SaaS dla dostawców medycznych i infrastruktura platformy dla ubezpieczycieli/płatników). W 2020 roku Trustedoctor połączył się z Further, tworząc Further Group, cyfrowo włączone ubezpieczenie na wypadek raka dla leczenia poza granicami kraju (obejmujące 3,5mm+ w 35 krajach). W lipcu 2022 roku Further Group została częściowo sprzedana do AnaCap, globalnego funduszu Private Equity. Po udanym wyjściu pierwotnych inwestorów, Łukasz wyszedł z biznesu (pozostając jednocześnie znaczącym akcjonariuszem) i obecnie buduje nowe przedsięwzięcie w dziedzinie opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, koncentrując się na tworzeniu i komercjalizacji „nowego paradygmatu starzenia się”. Ponadto Łukasz jest aktywnym inwestorem-aniołem oraz współinwestorem w czołowych funduszach VC w Europie.

Łukasz jest byłym bankierem inwestycyjnym zajmującym się kredytami strukturyzowanymi, który specjalizował się w obrocie ABS i CLO, jak również w transakcjach bardziej specjalistycznych, w tym Reg Caps i NPL. Aktywnie działa na rzecz społeczności brytyjskiej jako członek zarządu Polish City Club oraz prezes Polish Scholarship Scheme Alumni Club w Londynie (UWC Poland). Jest założycielem Warwick Alumni of Poland oraz Polish Society na Uniwersytecie Warwick, gdzie ukończył licencjat z ekonomii, polityki i studiów międzynarodowych. Łukasz posiada tytuł magistra finansów uzyskany w London School of Economics and Political Science. Ostatnio kończy program STERN Leadership Academy w Stanford University School of Business.