Poznaj speakera - Szymon Szynkowski vel Sęk

Szymon Szynkowski vel Sęk

Szymon Szynkowski vel Sęk

.

Szymon Szynkowski vel Sęk

.

  

BIO

Szymon Szynkowski vel Sęk
Minister ds. Unii Europejskiej (od 2022).
Sekretarz Stanu ds. polityki europejskiej, Polonii, Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (2018-2022). Pełnomocnik rządu (2018-2019) ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4 (2020-2021).
Szymon Szynkowski vel Sęk urodził się w Poznaniu 24 listopada 1982 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. W latach 2003-2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück. W latach 2004-2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2015 roku, zasiadał w sejmowych komisjach Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych oraz przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej. Założyciel i prezes (2012-2016) lokalnego think-tanku – Projekt Poznań. W latach 2006-2015 był Radnym Miasta Poznania. W latach 2015-2016 był delegatem Poznania do Zarządu Związku Miast Polskich. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu prawa europejskiego i polityki samorządowej.