Poznaj speakera - Irena Namysłowska

Irena Namysłowska

Irena Namysłowska

WOPiP

Irena Namysłowska

WOPiP

BIO

Prof. dr hab. Irena Namysłowska, profesor psychiatrii, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wykładowca. Wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Autorka wielu publikacji naukowych w tym podręcznika „Terapia Rodzin” oraz redaktor akademickiego podręcznika „Psychiatria Dzieci i Młodzieży”, będącego pierwszym w Polsce nowoczesnym podręcznikiem poświęconym temu tematowi. Opublikowała ponad sto prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Współzałożycielka Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.