Poznaj speakera - Małgorzata Łuba

Małgorzata Łuba

Małgorzata Łuba

ZWJR

Małgorzata Łuba

ZWJR

BIO

Suicydolożka, psycholożka, trenerka – „To Be”, „Życie warte jest rozmowy”.

W ramach „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Jest zaangażowana w realizację kampanii „Życie warte jest rozmowy” (zwjr.pl), w ramach której prowadzi m.in. konsultacje dla szkół i rodziców oraz szkolenia, webinary. Jest ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPiN w Warszawie (zapobiegajmysamobojstwom.pl) i opracowuje rekomendacje dla szkół, dotyczące reagowania w obliczu zagrożenia suicydalnego oraz prowadzi monitoring mediów.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na temat interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Menadżerskiej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie na temat psychologicznych podstaw zachowań samobójczych, postwencji i samouszkodzeń. Jest współautorką książek: Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole, Samouszkodzenia – zrozumieć, aby zapobiec, Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia, Młodzi w kryzysie, Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela.