Poznaj speakera - Andrea Fronzetti Colladon

Andrea Fronzetti Colladon

Andrea Fronzetti Colladon

Università degli Studi di Perugia

Andrea Fronzetti Colladon

Università degli Studi di Perugia

BIO

Andrea Fronzetti Colladon, Ph.D., jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania biznesem i analityki oraz szefem Laboratorium Inteligencji Biznesowej i Kolektywnej na Uniwersytecie w Perugii. Jest również profesorem wizytującym na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Poprzednio dr Fronzetti Colladon był Visiting Scholar w MIT Center for Collective Intelligence, gdzie od 2014 roku angażuje się we wspólne projekty badawcze.

W swoich badaniach prof. Fronzetti Colladon łączy metody z zakresu nauki o sieci, przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego z teoriami z zakresu nauk społecznych, psychologii, nauk humanistycznych i lingwistyki w celu poszerzenia wiedzy i odkryć dotyczących zarządzania i ludzkich zachowań. Prowadzi kilka kursów z zakresu analizy sieci społecznych i Big Data oraz jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jego prace były publikowane w czasopismach i gazetach, takich jak Harvard Business Review, Psychology Today, Il Sole 24 Ore i Warsaw Business Journal.