Poznaj speakera - Mariusz Wszołek

Mariusz Wszołek

Mariusz Wszołek

Uniwersytet SWPS

Mariusz Wszołek

Uniwersytet SWPS

BIO

Komunikolog. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication Design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania.

Dr hab. Mariusz Wszołek, prof. Uniwersytetu SWPS, jest ponadto aktywnym projektantem i konsultantem w zakresie strategii i polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z: NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim, Wrocławską Strefą Kultury, Media Markt, Galeria Wnętrz Domar, NOTI, Merc. Autor bloga: na—magazynie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: Teoria i praktyka projektowania, Corporate Identity, Design opakowań, Kreacja.