Poznaj speakera - Marcin Jacoby

Marcin Jacoby

Marcin Jacoby

Uniwersytet SWPS

Marcin Jacoby

Uniwersytet SWPS

BIO

Sinolog, tłumacz, literaturoznawca. Ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Interesują go historyczno-kulturowe źródła przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata. Naukowo specjalizuje się w chińskiej literaturze klasycznej i kulturze Chin starożytnych. Zna język chiński współczesny i klasyczny, tłumaczy dzieła literatury chińskiej na język polski.

W latach 2017-2021 kierował Biurem Międzynarodowym Uniwersytetu SWPS. W latach 2008–2017 pracował w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie kierował Projektem Azja. W tym samym czasie był zatrudniony w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta. W latach 2002-2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Był też tłumaczem ustnym z języka angielskiego i chińskiego.

Autor monografii naukowej „Sztuka perswazji w starożytnych Chinach. Opowiastka alegoryczna w okresie Walczących Państw (453-221 r. p.n.e.)” (2018) oraz wysoko ocenianych publikacji popularnonaukowych o Azji Wschodniej: „Chiny bez makijażu” (2016, 2021), „Korea Południowa. Republika żywiołów” (2018). Popularyzator wiedzy o Azji, w latach 2020-2022 gospodarz webinarów serii „Projekt Azja” w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS, współautor podręcznika do nauki języka chińskiego: „Współczesny język chiński. Mówię i piszę po chińsku” (2008). Dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, obecnie zajmuje się badaniami starożytnego dzieła „Lüshi chunqiu” oraz kieruje jednym z zespołów badawczych w międzynarodowym grancie „China Horizons” (2022-2025) poświęconym współczesnym Chinom, finansowanym przez Komisję Europejską.

Na Uniwersytecie SWPS sprawuje funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych, kieruje Zakładem Studiów Azjatyckich oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o Chinach i Azji Wschodniej: literatury oraz kultury i sztuki.