Poznaj speakera - Marcin Lebiecki

Marcin Lebiecki

Marcin Lebiecki

Asseco Cloud

Marcin Lebiecki

Asseco Cloud

BIO

Wiceprezes Zarządu Asseco Cloud, w której odpowiada za Pion Usług Komercyjnych.

Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej – jest związany z branżą IT od blisko 15 lat w obszarze kluczowych systemów informatycznych, centrów danych oraz usług cloud computing. Wcześniej odpowiedzialny za obszar biznesowy Centrum Danych w Unizeto Technologies, a następnie jako Dyrektor Zarządzający usługami Cloud & Data Center w Asseco Data Systems. Jest członkiem rady związku Polska Chmura.