Poznaj speakera - Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

ZABOROWSKA

Agnieszka Zaborowska

ZABOROWSKA

BIO

Założycielka ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka. Specjalistka z zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Wykładowca naukowy.

Agnieszka Zaborowska specjalizuje się w unikalnym na rynku prawniczym zakresie doradztwa prawnego przy strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych (tzw. „uczestnictwo w składach personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami” realizowanymi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Zazwyczaj prawnicy nie uczestniczą bezpośrednio w zespołach inżynierów nadzorujących wykonawców autostrad lub dróg szybkiego ruchu. Mec. Zaborowską bardzo często można spotkać na placu budowy i na radach technicznych – gdzie w zarodku rodzą się problemy prawne.

W ostatnich miesiącach Agnieszka Zaborowska zajmowała się kluczowymi problemami polskiej branży budowlanej, które dotyczyły spadku wydajności oraz produktywności robót budowlanych, a przede wszystkim waloryzacji kontraktów budowlanych (w związku z nagłym skokiem cen na rynku budowlanym).

Agnieszka zajmuje się prowadzeniem największych przetargów infrastrukturalnych. Branże z którymi ma głównie do czynienia to: budownictwo, IT, energetyka, sektor medyczny oraz edukacja. Wymaga to od mec. Zaborowskiej nie tylko świetnej znajomości przepisów prawnych i procedury, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy technicznej, w tym z zakresu nowoczesnych technologii (np. w przypadku budowy nowoczesnych systemów informatycznych). Zajmuje się również zamówieniami poufnymi, które wymagają szczególnego zaufania klientów.