Poznaj speakera - Kornel Koronowski

Kornel Koronowski

Kornel Koronowski

Statkraft

Kornel Koronowski

Statkraft

BIO

Kornel pracuje dla Statkraft, największego europejskiego producenta energii odnawialnej. Był także pierwszym Dyrektorem Programowym kongresu ImpactCEE. Jego ambicją jest przyczynienie się do bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez przyspieszenie transformacji energetycznej Polski.
Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energetyki i zasobów naturalnych. Wcześniej jako dyrektor ds. operacyjnych oddziału jednego z największych konglomeratów przemysłowych w Polsce, koordynował sprawy regulacyjne dla ponad 20 zakładów energochłonnych, handlował energią elektryczną, gazem ziemnym i certyfikatami. Tworzył strategie energetyczne dla firm z branży stalowej, metali nieżelaznych, motoryzacyjnej i chemicznej.
Równolegle inwestuje w sektorze nieruchomości i jest założycielem kilku inicjatyw społecznych. Wyróżniony m.in. przez Goldman Sachs Foundation oraz Departament Stanu USA. Prelegent na wielu wydarzeniach, w tym organizowanego przez GMF Brussels Forum. Absolwent trzech kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także na Sciences Po Paris.