Poznaj speakera - Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

PwC

Tomasz Barańczyk

PwC

BIO

Partner, lider inicjatyw ESG w Polsce, lider w zespole Tax&Legal ESG oraz Clients&Market w CEE, PwC Polska.

Tomasz Barańczyk od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora energetycznego, naftowego i gazowego. Od 2003 roku posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego. W latach 2013-2018 był partnerem zarządzającym działem doradztwa prawno-podatkowego w Polsce.

Tomasz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła i innych obciążeń publicznoprawnych. W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i zapewniały im wszechstronną pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań korzystnych z perspektywy podatkowej.

Tomasz uczestniczył w charakterze prelegenta w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących prawa podatkowego, jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.