Poznaj speakera - Jowita Michalska

Jowita Michalska

Jowita Michalska

Digital University

Jowita Michalska

Digital University

BIO

Założycielka i CEO Digital University
Jej życiową misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Powołała do życia Digital University, organizację, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Od lat obserwuje trendy technologiczne

i społeczne, opowiada o tym jak zmieni się nasz świat i biznes w ciągu najbliższych 10-20 lat. Jest prelegentką na polskich i międzynarodowych konferencjach, prowadzi programy edukacyjne w firmach i na uczelniach poświęcone zagadnieniom związanym z trendami technologicznymi. Jowita ma również ponad 20-letnie doświadczenie z dużego biznesu, które zdobywała, pracując na kluczowych stanowiskach w dużych korporacjach m. in. Polkomtelu, PGE czy Deloitte.