Poznaj speakera - Rafał Staszewski

Rafał Staszewski

Rafał Staszewski

UM/ABM

Rafał Staszewski

UM/ABM

  

BIO

Z-ca Prezesa Agencji Badań Medycznych ds. finansowania badań. Członek zespołu ekspertów ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uprzednio przez wiele lat związany z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego. Pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Uniwersytetu medycznego w Poznaniu. Był także Z-ca Dyrektora w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, gdzie m.in. odpowiedzialny był za obszar badań klinicznych oraz projekty rozwojowe. Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: Public Relations w Praktyce (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zarządzanie Finansami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnił funkcję członka Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych.

Trener w licznych szkoleniach dotyczących obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentami oraz badań klinicznych. Naukowo zainteresowany zdrowiem publicznym, promocją zdrowia oraz komunikacją i PR w ochronie zdrowia. Współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim, z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, z DGA S.A., z Wydawnictwem Medycznym Termedia. Ponadto współautor i kierownik projektu Wielkopolska Onkologia, programu profilaktyki zdrowotnej i programu inwestycyjnego realizowanego ze środków norweskich (projekt wyróżniony na European Public Health Conference). Redaktor trzech książek poświęconych problematyce organizacji ochrony zdrowia i autor prac w czasopismach i podręcznikach akademickich. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu.