Poznaj speakera - Sebastian Balcerak

Sebastian Balcerak

Sebastian Balcerak

Agreena

Sebastian Balcerak

Agreena

BIO

Lider ds. Rynku Europy Środkowej, Agreena.

Ekspert w zakresie zachęt rynkowych w sektorze i łańcuchu rolno-spożywczym. Pracował na przestrzeni całego ekosystemu rolnictwa, począwszy od stanowisk kierowniczych w instytucjach rządowych, po doradztwo, naukę i międzynarodowe korporacje. W firmie Cargill pracował jako Lider wschodniego rynku EMEA ds. zachęt i dotacji przyczyniając się do wielu inwestycji w przemyśle paszowym i spożywczym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sebastian doradzał rządom ponad dwudziestu państw w sprawach rozwoju obszarów wiejskich i rynku rolnego, w tym na Bałkanach, Kaukazie, Bliskim Wschodzie i Azji. Jest orędownikiem potencjału przemysłu spożywczego regionu CEE, często publikując i propagując innowacje w rolnictwie Europejskim w mediach branżowych.

W Agreenie, Sebastian kieruje rozwojem rynku kredytów węglowych koncentrując się zarówno na podaży regeneracyjnych zasobów glebowych, jak i strukturze popytu wśród liderów zrównoważonej produkcji żywności.