Poznaj speakera - Anna Jurkowska-Zeidler

Anna Jurkowska-Zeidler

Anna Jurkowska-Zeidler

Uniwersytet Gdański

Anna Jurkowska-Zeidler

Uniwersytet Gdański

  

BIO

Prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, Profesorka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Prorektorka UG ds. Współpracy Międzynarodowej.

Jej specjalizacją badawczą jest prawo rynku finansowego, a zainteresowania naukowe obejmują ̨ zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Była ekspertem Komisji Europejskiej, międzynarodowego stowarzyszenia European Forum of Deposit Insurers oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczyła w pracach Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym jako jego wiceprzewodnicząca.

Odbyła liczne staże naukowe i wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich UG z krajów UE i poza UE w ramach programu Erasmus+. Była stypendystką European University Institute we Florencji i profesorem wizytującym w wielu uniwersytetach w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji.

Jest vice-rektorką sojuszu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego „European University of the Seas – SEA-EU” w ramach którego Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum z 8 nadmorskimi uczelniami z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Spilitu, Malty, Algarve, Neapolu i Bodø.Jest pierwszą przewodniczącą nowo powstałej Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.