Poznaj speakera - Michał Fijoł

Michał Fijoł

Michał Fijoł

PLL LOT

Michał Fijoł

PLL LOT

  

BIO

Członek Zarządu ds. handlowych.

Menedżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem. W LOT od stycznia 2016 r. pełnił rolę Pełnomocnika Zarządu ds. handlowych. Na początku marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki mianowała go Członkiem Zarządu ds. handlowych.
Ukończył studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz rządu austriackiego studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

W ciągu przeszło 10 lat kariery zawodowej pracował dla międzynarodowych gigantów medialnych: niemieckiego koncernu Axel Springer, szwajcarskiej spółki Ringier, francuskiego portalu Aufeminin.com oraz czołowego ogólnoeuropejskiego portalu rekrutacyjnego StepStone.

Ceniony ekspert branży cyfrowej, odpowiedzialny za rozwój biznesowy. Zarządzał kilkoma przedsięwzięciami z zakresu Internetu i technologii.