Poznaj speakera - Anna Grabowska

Anna Grabowska

Anna Grabowska

Grupa Żabka

Anna Grabowska

Grupa Żabka

BIO

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka.

Od stycznia 2021 roku zarządza zespołem, którego zadaniem jest wyznaczanie kierunków rozwoju firmy. Jej działania skupiają się na budowaniu przemyślanych i zgodnych z duchem czasów strategii konsumenckich, komercyjnych i wspierających, takich jak strategia marki i marek własnych oraz strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Przed objęciem tego stanowiska, od kwietnia 2016 pełniła funkcję Wiceprezeski Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska, kierując departamentami: handlowym i marketingu. Odpowiadała za zdefiniowanie i wdrożenie w życie strategii asortymentowej, promocyjnej i cenowej sieci. Nadzorowała przekształcenie sieci sklepów do nowego formatu modern covenience, wcielając w życie nową strategię marketingową oraz innowacyjną wizję komunikacji z klientami. W ostatnich czterech latach na tym stanowisku przeprowadziła transformację oferty sklepów, rozwijając innowacyjne produkty, marki oraz usługi modern convenience spełniające potrzeby współczesnego konsumenta.

Wcześniej przez blisko 19 lat związana była z siecią Tesco, m.in. jako wieloletni Dyrektor Działu Zakupów. W latach 2011-2015 zasiadała w Zarządzie Tesco w Polsce, pełniąc funkcję wiceprezeski ds. komercyjnych. Swoje międzynarodowe doświadczenie zawodowe zdobywała również w Tesco w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także odpowiadając za zespół Zakupów Artykułów Spożywczych w Europie Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Absolwentka Stanford University oraz Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła również wiele programów z zakresu zarządzania, strategii biznesowych i kierowania zespołem na polskich i zagranicznych uczelniach, m.in. w: London Business School, INSEAD France oraz Wharton University of Pennsylvania. Posiada dyplom executive MBA z Ecole de Management de Normandie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.