Poznaj speakera - Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

PwC

Mariusz Dziurdzia

PwC

  

BIO

Partner zarządzający, Lider Clients & Markets, PwC Polska.

Mariusz Dziurdzia jest partnerem w PwC, audytorem i ekspertem finansowym z ponad 20-letnim doświadczeniem. Związany z PwC od 1997 roku, gdzie kierował usługami audytowymi i doradczymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym przemysłu produkcyjnego, energetyki, nieruchomości i handlu, a także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2015 roku Mariusz zarządza działem audytu PwC w Warszawie.

Praktyka zawodowa Mariusza obejmuje również prowadzenie projektów doradczych związanych ze sprawozdawczością finansową i zarządczą, przygotowywaniem prospektów emisyjnych oraz udziałem w projektach due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych.

Mariusz współpracuje z dyrektorami finansowymi w celu wspierania ich w realizacji projektów transformujących organizacje. Prowadzi zespół ekspertów, którzy wspólnie z CFO projektują i wdrażają rozwiązania wykorzystujące automatyzację, narzędzia RPA, a także metody zaawansowanej analizy danych i wizualizacji w celu transformacji funkcji back office, wsparcia w zarządzaniu wydajnością i raportowaniu zarządczym oraz zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

Mariusz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta ACCA.