Poznaj speakera - Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

PwC

Mariusz Dziurdzia

PwC

BIO

Partner zarządzający, Lider Clients & Markets, Innovations, PwC Polska
Mariusz Dziurdzia jest partnerem PwC, audytorem i ekspertem ds. finansowych z ponad 20-sto letnim doświadczeniem.
W PwC od 1997 r., gdzie prowadził usługi audytowe i doradcze dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wielu sektorów, w tym produkcji przemysłowej, energetyki, nieruchomości, handlu, również dla spółek notowanych na GPW. Od 2015 roku Mariusz zarządza działem audytu PwC w Warszawie.
Praktyka zawodowa Mariusza obejmuje także prowadzenie projektów doradczych, dotyczących sprawozdawczości finansowej i zarządczej, projektów związanych z przygotowaniem prospektów emisyjnych oraz udział w projektach typu due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych.
Mariusz współpracuje z dyrektorami finansowymi, aby wspierać ich w przeprowadzaniu projektów transformujących organizacje. Prowadzi zespół ekspertów, którzy wspólnie z CFO projektują i wdrażają rozwiązania wykorzystujące automatyzację, narzędzia RPA, a także metody zaawansowanej analizy danych i wizualizacji do transformacji funkcji back office, wsparcia w zarządzaniu wydajnością i raportowaniu zarządczym oraz compliance i bezpieczeństwa prowadzenia działalności.
Mariusz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta ACCA.