Poznaj speakera - Agnieszka Pachciarz

Agnieszka Pachciarz

Agnieszka Pachciarz

NFZ Poznań

Agnieszka Pachciarz

NFZ Poznań

BIO

Agnieszka Pachciarz jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcję dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pełni od stycznia 2017 roku.
Od marca do czerwca 2012 roku była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, po czym została powołana na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Funkcję tę sprawowała do grudnia 2013 roku.
Po studiach podjęła pracę w Biurze Prawnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, gdzie w 2005 roku została koordynatorem Biura. W swojej karierze zawodowej Agnieszka Pachciarz zarządzała podmiotami leczniczymi – Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie, Szpitalem w Słupcy, Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej (spółka należąca do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu). Zajmowała się również doradztwem dla podmiotów leczniczych i ich właścicieli oraz obsługą prawną spółek. Od lutego do września 2015 roku była zastępczynią Prezydenta Miasta Poznania.