Poznaj speakera - Magdalena Zawadzka

Magdalena Zawadzka

Magdalena Zawadzka

CRIDO

Magdalena Zawadzka

CRIDO

  

BIO

Magda jest partnerem w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania w obszarze pomocy publicznej na inwestycje typu greenfield, projekty badawczo-rozwojowe i środowiskowe. Są to m.in. inwestycje związane z podniesieniem efektywności energetycznej, gospodarką obiegu zamkniętego czy przejściem na odnawialne źródła energii. Wartość pomocy pozyskanej przez Magdę na różne projekty, przekracza kilka miliardów euro. Magda współpracuje z dużymi polskimi i międzynarodowymi firmami oraz start-upami technologicznymi. Odpowiada również za strategiczne partnerstwo CRIDO z Hype Innovation, niemieckim producentem rozwiązań informatycznych do zarządzania innowacjami. Jako ekspert ds. pomocy publicznej, Magda jest członkiem komitetu monitorującego fundusze unijne oraz bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących programów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w Polsce. Pełni także funkcję członka zarządu organizacji European Association of Innovation Consultans (EAIC), która zrzesza obecnie ponad 50 firm zajmujących się tematyką innowacji w całej Europie. Jest autorką i współautorką kilku publikacji na temat funduszy europejskich i partnerstwa publiczno-prywatnego.