Poznaj speakera - Bohdan Pretkiel

Bohdan Pretkiel

Bohdan Pretkiel

Rzecznik Finansowy

Bohdan Pretkiel

Rzecznik Finansowy

  

BIO

Dr Bohdan Pretkiel ukończył summa cum laude studia na Wydziale Prawa i Administracji (WPIA) Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 2018 roku uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Wykształcenie zdobywał również na Uniwersytecie Wileńskim. Od lutego 2020 roku adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW (Katedra Logiki i Argumentacji Prawniczej). Od 2012 roku na WPIA UW prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z logiki prawniczej i informatyki w administracji. Autor referatów, artykułów naukowych oraz monografii.

Adwokat i prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się np. problemami z zakresu prawa finansowego. W grupie kapitałowej pełnił funkcję dyrektora generalnego. Od 2018 roku do 2021 roku członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Od 2006 roku aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych m.in. jako ekspert, prelegent oraz zarządzający.
Od grudnia 2021 roku pełni funkcję Rzecznika Finansowego.